Miło nam poinformować o prowadzonych przez nas działaniach w ramach ogólnouniwersyteckiego programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Ideą programu jest stworzenie zespołów badawczych, w skład których wchodzi uczeń, nauczyciel przedmiotowy oraz nauczyciel akademicki UŁ. Zespoły te przygotowują projekt badawczy, którego wyniki na koniec roku akademickiego oceniane są przez władze dziekańskie. W czwartek, 14 grudnia 2017 r., w Instytucie Historii odbył się dzień otwarty dla uczniów i nauczycieli pod hasłem „Poznaj swojego opiekuna naukowego”. Podczas spotkania każdy z dwanaściorga uczniów został przypisany do swojego mentora. Następnie uczestnicy udali się do BUŁ-y, gdzie zapoznali się z biblioteką i wyrobili karty członkowskie. Na koniec grupa odwiedziła Muzeum Fabryki w Manufakturze i wzięła udział w specjalnie przygotowanym programie zwiedzania wraz z odwiedzeniem tarasu z widokiem na Łódź i Manufakturę nocą. Trzymamy kciuki za owocne badania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *