Szanowni Państwo,

w geście solidarności z protestami przeciwko trybowi uchwalenia i regulacjom nowego Prawa o szkolnictwie wyższym Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, podobnie jak Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ i Wydział Filologiczny UŁ, wywiesza w dniu dzisiejszym czarne flagi na obu budynkach Wydziału. Od początku w dobrej wierze i z uwagą włączyliśmy się w proces dyskusji nad nową ustawą. Przedstawiciele Wydziału brali udział w spotkaniach kongresowych, a przedstawiciele Kolegium Dziekańskiego uczestniczyli w krakowskim Narodowym Kongresie Nauki we wrześniu 2017 r. Nasze dezyderaty do tekstu ustawy nie zostały zaakceptowane. Czujemy się zlekceważeni poniechaniem konsultacji publicznych na etapie procedowania ustawy w Sejmie RP, co było wcześniej publicznie obiecane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dostrzegamy w nowych przepisach wiele rozwiązań pozytywnych, inne uważamy z kolei za szczególnie niebezpieczne. Nie akceptujemy nieufności wobec uniwersytetów wyrażającej się w instytucjonalnym ukształtowaniu Rad Uczelni, w których większość decydująca ma pochodzić spoza Uczelni. Nie akceptujemy ograniczeń autonomii uczelni, w tym poprzez anihilację swobody wyboru rektora przez społeczność akademicką. Za rażąco niesprawiedliwe uważamy zastosowanie wczesnego wieku emerytalnego dla kobiet-naukowców. Raz jeszcze powtarzamy, nie jest naszym celem krytyka całości ustawy czy uniemożliwienie wprowadzenia zmian, oczekujemy natomiast rzeczywistego uwzględnienia naszego głosu i niestosowania retorsji zarówno wobec instytucji, jak i osób fizycznych.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

  

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *