Trzy dni obrad, które przypadły na 11-13 czerwca 2018 r., stały się czasem ożywionych dyskusji nad tematami poruszanymi przez humanistów z około 15 ośrodków naukowych. Uczestnicy konferencji zostali poprowadzeni od genezy i ewolucji pojęcia zdrady do analiz dzieł sztuki i literatury oraz prób oceny świata współczesnego. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się kwestie postrzegania przez społeczeństwo ważnych postaci w dziejach Polski i Europy (de Gaulle, Napoleon), omawiane były losy anonimowych społeczności, a także zasadności zmiany nazw ulic poświęconych ludziom, których postawa wobec sytuacji politycznej kraju pozostaje niejednoznaczna.


Referaty dopełnił seans filmowy, podczas którego zaprezentowany m.in. refleksyjny dokument „Krzyż i topór”. Słuchaczy zaintrygowały między innymi próby moralnej oceny decyzji podejmowanych przez ludzi od wieków średnich do schyłku XX stulecia. Czy odejście od obietnicy złożonej pod przymusem jest zdradą? Na ile mamy prawo krytyki lub usprawiedliwiania czynów innych osób? Czy współczesne eksperymenty z ludzkim ciałem i postępowanie badaczy sprzeciwiają się powszechnie przyjętych ideałom i mogą być uznane za zdradę zasad?

To tylko kilka spośród myśli, które padały w dyskusjach Na część stawianych przez uczestników pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tym większa jest więc potrzeba dalszych refleksji i kolejnych spotkań naukowych.
Do zobaczenia w przyszłym roku, na kolejnej edycji konferencji!


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *