Dziekan i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informują, że w środę, 11 lipca 2018 r., o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest mgr Marcin Gawryszczak.

Tytuł

Życie polityczno-społeczne Łowicza w Polsce Odrodzonej (1919-1939).

Promotor

prof. dr hab. Paweł Samuś, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci

prof. dr hab. Wiesław Caban, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Marek Sioma, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, a streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Filozoficzno-Historycznego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *