Wnioski o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2017/2018 należy składać (trzy wnioski i jeden komplet dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć) w Dziekanacie Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 r.

Przypominamy, że studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia z tytułu Stypendium Ministra, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat (art. 184 ust.5).

Kwestie przyznawania stypendiów regulują przepisy:
• art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa w zakładce „Dla studentów i uczelni” lub tutaj.

Ze wskazówkami, dotyczącymi poprawnego wypełnienia wniosku, można zapoznać się w tutaj.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *