W dniach 25-27 października 2018 roku w Instytucie Filozofii UŁ (ul. Lindleya 3/5) odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja z cyklu „Estetyczna energia miasta” – tym razem pod hasłem „Urban Polarities”. Organizuje ją Katedra Etyki Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Centrum Badań Miejskich Uniwersytetu Barcelońskiego, Centrum Ceraneum UŁ oraz Fundacją Urban Forms.

Celem konferencji jest wykorzystanie dorobku różnych dyscyplin naukowych w badaniu roli sztuki miejskiej i urbanistyki w kształtowaniu sfery publicznej. Zgromadzeni teoretycy i praktycy będą mieć okazję, by uważnie przyjrzeć się miejskim skrajnościom – konkurującym i ścierającym się ze sobą wartościom, postawom i aktywnościom. Ważnym elementem refleksji będzie zróżnicowanie wizualne, przestrzenne i społeczne, zarówno takie, które wynika z wielkich projektów odnowy miast, jak i to zakorzenione w codziennym życiu miasta, w działaniach oddolnych i zwykłym zamieszkiwaniu.

– Chcemy poszerzyć dyskusję, uwzględniając znaczenie estetycznego doświadczenia miasta każdego z nas. Będziemy m.in. mówić o różnych formach miejskiej kreatywności, które często przeciwstawia się sobie – zarówno o street arcie, jak i sztukach pięknych. Interesuje nas, czy i jak konkurują ze sobą architektura i zieleń w procesach rewitalizacji miast i jak ich rozwój redefiniuje przestrzenie miejskie – wyjaśnia dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk z Instytutu Filozofii UŁ.

Przedmiotem zainteresowania uczestników konferencji będą również zakończone i bieżące projekty rewitalizacji oraz zmiany jakie poszczególne, udane bądź nie, działania przyniosły.

– Ze swoistymi cechami historycznymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz z obecnymi wysiłkami na rzecz rewitalizacji i przebudowy, Łódź prezentuje się jako ciekawa scena dla takich obserwacji. Obserwujemy u nas stereotypowe, często krzywdzące mechanizmy podziału, obecne zarówno w sferze wizualnej, jak i społecznej. Przykładami takich polaryzacji są skrajności: estetyczny/funkcjonalny; spójny i ukończony/synkretyczny i pozostający w procesie; dawny i wartościowy historycznie/nowy i pozbawiony stosowności; przestrzenny/ekranowy; odgórny, planowany/oddolny, interwencyjny; stały/tymczasowy; permanentnie zaniedbany/przeinwestowany – dodaje dr Kazimierska-Jerzyk.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji. Serdecznie zapraszamy!


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *