Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Fundacją UŁ Centrum Innowacji Akcelerator Technologii zaprasza do udziału w III konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki. Ma ono na celu rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych finansowanych przez NCN.

W ramach konkursu można uzyskać do 200 tys. zł na działania badawcze oraz m.in. poszukiwanie partnerów gospodarczych badania rynku czy koszty postępowania patentowego. Nabór w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym do 21 września i 20 grudnia br.

Więcej informacji o przedsięwzięciu TANGO można znaleźć na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/dokumenty-do-pobrania/.

Zapraszamy wszystkich laureatów konkursów finansowanych przez NCN, którzy myślą o praktycznym wykorzystaniu uzyskanych wyników do kontaktu z CTT UŁ w celu określenia możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Osoby kontaktowe po stronie CTT UŁ:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *