Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, prof. Maciej Kokoszko, podpisał ważne zarządzenie kształtujące w sposób szczegółowy prowadzenie dydaktyki i jakość kształcenia na WF-H UŁ, uzupełniające Regulamin studiów w UŁ. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *