Kolejne w tym semestrze spotkanie w ramach Dialogów Humanistycznych odbędzie się 17 stycznia 2019 r. i dotyczyć będzie kryzysu ekonomicznego w Islandii. Ujawnił on zależności między wpływem globalnych sił ekonomicznych a sposobami lokalnego doświadczania recesji, o czym opowie prelegent – dr Marek Pawlak, antropolog, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii UJ, badacz Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) UAM i UJ. 

O godz. 14.00 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ rozpocznie się seminarium „Kryzys, migracje i afektywne dostrojenia w Islandii”. Prowadzący przedstawi zmiany w islandzkiej ekonomii politycznej i przeobrażenia kulturowo-społeczne kraju, które wywołał neoliberalizm. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również, w jaki sposób nowo powstałe podmiotowości lat 90. przygotowały podatny grunt na „nadejście” kryzysu w 2008 roku i jakie były jego konsekwencje.

„Sam kryzys był różnie doświadczany, podobnie jak różne były praktyki i strategie radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Poszukiwaniu «winnych» towarzyszyły więc złość, frustracja i oburzenie, ale dla wielu był to też czas obojętności, a nawet radości połączonej z nadzieją i oczekiwaniem na zmiany i lepszą przyszłość”, wyjaśnia dr Marek Pawlak.

Współcześnie Islandia przeżywa ekonomiczny boom, a wśród wielu ekspertów stawiana jest za wzór szybkiego uporania się z konsekwencjami kryzysu. 

„Jednak, mimo ożywienia gospodarczego i dobrej sytuacji ekonomicznej państwa, w życiu codziennym dominuje atmosfera niepewnej przyszłości”, przypomina dr Marta Songin-Mokrzan z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

Zarówno w społeczeństwie islandzkim, jak i wśród polskich migrantów zachodzą obawy, aby obecna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna nie zmieniła się wkrótce w ponowny kryzys.

„Pojawia się więc interesujący kontekst antropologicznych problematyzacji dotyczący afektywnych «dostrojeń» (o których pisze np. John Stewart), antycypacji i niepewności, które ukazują wzajemne relacje pomiędzy przeszłymi doświadczeniami, teraźniejszą dynamiką zdarzeń a wyobrażeniami na temat przyszłości”, dodaje dr Pawlak. 

******

O prelegencie
Marek Pawlak jest antropologiem, adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badaczem Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. W swojej pracy naukowej skupia się głównie na zjawisku migracji transnarodowej, polityce tożsamości, emocjach i afektach. Prowadzi wielostanowiskowe badania etnograficzne dotyczące polskich migracji, w tym doświadczeń i temporalności kryzysu ekonomicznego w Islandii oraz klasy społecznej, płci kulturowej i kulturowych kontekstów opieki w Norwegii. W 2018 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukazała się jego książka Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *