I seminarium w ramach AP Forum to okazja do zainicjowania dyskusji na temat możliwych form współpracy humanistów z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym. Z kim będziemy rozmawiać? Lista panelistów poniżej!
 
• Anna Guzek, Anna Gajda i Agnieszka Moczulska z Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”, która pomaga rodzinom zdezintegrowanym poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, rodzinom adopcyjnym i zastępczym a także dorosłym wychowanym poza rodziną biologiczną.
Fundacja prowadzi treningi umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, warsztaty terapeutyczne (m.in. dogoterapia, arteterapia) dla dorosłych, młodzieży i rodzin oraz grupy wsparcia, poradnictwo rodzinne, terapię traumy; organizuje także spotkania rodziców z dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej.
 • Agnieszka Łuczak i Łukasz Prykowski
  • Agnieszka Łuczak – pełnomocniczka Prezydent m. Łodzi ds. Równego Traktowania od 8 marca 2018 r. Wcześniej przez ponad ćwierć wieku niezależna dziennikarka i publicystka, m.in. redaktor naczelna i sekretarz redakcji Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego. Łódzka pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Związana z Kongresem Kobiet od początku jego istnienia.
  • Łukasz Prykowski – pełnomocnik Prezydent Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Odpowiada za współtworzenie standardów współpracy Miasta z III sektorem, pełni rolę doradczą i mediacyjną w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy Miastem Łódź a organizacjami pozarządowymi, kieruje pracami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego itp. Jeden z współtwórców Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi”
• Waldemar Olbryk – absolwent ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów MBA prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i College of Maryland. Posiada również tytuł Profesjonalnego Managera Projektu według standardu Project Management Institute. Zawodowo związany jest z Łodzią: był zaangażowany w tworzenie łódzkiej Manufaktury, następnie z współpracował z firmą Phillips Lighting. W 2008 r. rozpoczął pracę w Skanska, by w 2011 r. roku objąć funkcję Prezesa Skanska Property Poland (do 2014 r.). Od początku istnienia jednostki jest pierwszym Polakiem na tym stanowisku.
1 sierpnia 2017 roku dołączył do największego polskiego dewelopera Echo Investment S.A., jako Dyrektor Działu Mieszkaniowego. W 2018 roku przyjęty w szeregi stowarzyszenia RSA (Royal Society for the Arts, Manufactures and Commerce).
 
• dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i dr Olgierg Ławrynowicz;
  • dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz to antropolog kultury, etnograf, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. W swojej praktyce badawczej zajmuje się kulturą współczesną oraz dziedzictwem kulturowym zapisanym w krajobrazie i pamięci.
  • dr Olgierd Ławrynowicz jest adiunktem w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa UŁ. Specjalizuje się w badaniach uzbrojenia średniowiecznego oraz w archeologii współczesności i archeologii konfliktów zbrojnych. Od kilku lat prowadzi badania nad śladami niemieckich zbrodni nazistowskich w lasach podłódzkich.
 
Więcej informacji w wydarzeniu i na Humanistyka dla rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *