Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach sportowych wykraczających poza obowiązkowy grafik! Oferta kierowana jest dla wszystkich studentów:

  • studiów pierwszego stopnia,
  • studiów drugiego stopnia,
  • studiów doktoranckich,
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
  • programu Erasmus,

którzy jednocześnie posiadają ważną legitymacją ISIC AZS (szczegóły wyrobienia legitymacji na stronie AZS – zakładka „Inne”- legitymacja AZS). Oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych organizowanych przez SWFiS. Wszyscy studenci mogą zapisać się do istniejących grup wychowania fizycznego 17 specjalności i brać udział w zajęciach. W każdej grupie przewidujemy od 2 do 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zajęcia są bezpłatne!

Lista wszystkich grup w okresie rejestracji będzie dostępna na stronie UŁ, a po zakończeniu rejestracji – na stronie SWFiS w zakładce „Plan zajęć”.

Studenci zainteresowani udziałem w zajęciach powinni zgłosić się bezpośrednio do osoby prowadzącej wybraną grup. Zgłaszając się należy mieć ze sobą legitymację studencką i legitymację ISIC AZS. Zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 rozpoczynają się 18.02. 2019 r.

Zapraszamy!

 

fot. Pixabay


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *