W poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r., o godz. 16.30 odbędzie się wykład, który wygłosi prof. dr hab. Marek Kuś – profesor trzech uczelni (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UKSW i Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW), wybitny naukowiec zajmujący fizyką chaosu i zjawiskami nieliniowymi, informatyką kwantową czy filozoficznymi problemy związanymi z naukami ścisłymi. Na prelekcję „Przypadkowość w fizyce klasycznej i kwantowej” zapraszamy do Instytutu Filozofii UŁ.

Spotkanie, podobnie jak podejście naukowe prof. Kusia do badanych zagadnień, ma charakter interdyscyplinarny. Dotyka kwestii z pogranicza filozofii i nauk ścisłych – staje się zatem okazją do zastanowienia nad statusem nauk ścisłych i możliwościami ich rozwoju. „Przypadkowość” jest zjawiskiem tajemniczym, nie w pełni zbadanym, zachęcającym do zgłębiania tematu samodzielnie i uważnej obserwacji rzeczywistości. Czy spotkanie będzie pretekstem do postawienia najbardziej zasadniczych pytań, związanych z fizyką i filozofią, które mogą zmienić nasze dotychczasowe postrzeganie tych dwóch, pozornie odległych, dziedzin? Zachęcamy do udziału!

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Filozofii Przyrody UŁ, które gromadzi naukowców ciekawiących się prowadzeniem multidyscyplinarnych badań z zakresu filozofii, przyrodoznawstwa, fizyki czy matematyki. Oprócz zadań naukowych misją Centrum jest popularyzowanie wyników badań, a tym samym przyczynianie się do szerzenia i rozwoju nauki, poprzez organizowanie seminariów, otwartych wykładów czy konferencji naukowych. Ideą Centrum jest nawiązanie szerokiej współpracy (zarówno z jednostkami naukowymi i badawczymi polskimi, jak i zagranicznymi), która owocować będzie krzewieniem wartości naukowych między różnymi dyscyplinami naukowymi. Kierownikiem Centrum jest prof. Elżbieta Jung – wybitna mediewistka zainteresowana zwłaszcza rozwojem filozofii średniowiecznej oraz filozofią nauki.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *