W dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Instytucie Filozofii UŁ odbędzie się konferencja „Mind and Body. Aspects of Medieval Natural Philosophy” (strona konferencji). Wydarzenie zgromadzi naukowców, którzy zaprezentują rezultaty swoich badań nad późnośredniowiecznymi źródłami z pogranicza psychologii i fizjologii. Dyskusja pomoże lepiej zrozumieć, jak omawiane problemy przyczyniły się do rozwoju myśli wieków średnich. Podczas konferencji przedstawiony zostanie również wpływ średniowiecznych problemów relacji między ciałem, duszą a umysłem na podejście do tych zagadnienia w późniejszych okresach historycznych.

Historia nauki stanowi ważną część dziejów naszej cywilizacji. Specjalne miejsce zajmuje historia nauki w epoce średniowiecza, nie tylko z uwagi na jej znaczenie w przekazaniu naukowych osiągnięć starożytności, lecz także przez wzgląd na własne ciekawe i inspirujące pomysły oraz osiągnięcia. W niektórych obszarach refleksji, takich jak problem relacji ciało-umysł, wkład myślicieli późnego średniowiecza jest szczególnie zauważalny.

Począwszy od ukazania się łacińskiego tłumaczenia traktatów psychologiczno-fizjologicznych Arystotelesa (składających się na tzw. Parva naturalia, XIII w.), średniowieczni filozofowie podjęli liczne próby zintegrowania tej wiedzy z dotychczasowymi poglądami antropologicznymi. Myśliciele ci, zafascynowani nowymi perspektywami poznawczymi, poszerzali obszar prowadzonych badań. W swoich pracach łączyli filozoficzną tradycję z własnymi obserwacjami i wnioskami dotyczącymi problemów podnoszonych przez Arystotelesa.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *