Miło nam poinformować, że Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 marca 2018 r. ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa regulamin nagrody.

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu konkursowym nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego.

Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i, po potwierdzeniu przez dziekanat oraz lektora prowadzącego, dostarczenie go do Studium Języków    Obcych do 2 lipca 2019 roku.

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2018/2019

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *