UWAGA! Dziś garść informacji nt. zapisów na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2019/2020. Warto mieć wybór i wiedzieć, jak z danych możliwości korzystać 🧐

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2019/2020 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w:
• wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
• Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje:
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2019/2020 trwa od 26 września do 8 października 2019 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z19/20

UWAGA!
Zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.
Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 15 października 2019 r.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej.
Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego Instytut Filozofii UŁ Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego Instytut Historii Sztuki UŁ


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *