W dniach 10-11 października 2019 r. w Instytucie Historii UŁ (ul. A. Kamińskiego 27a, sala 103) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Władza i polityka w czasach nowożytnych. Dyplomacja i sprawy wewnętrzne”. W obradach wezmą udział historycy z 10 czołowych ośrodków akademickich w Polsce. Wydarzenie organizuje Katedra Historii Nowożytnej UŁ we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym – Oddział w Łodzi.
 
Problematyka konferencji podzielona została przez organizatorów na dwa bloki. W pierwszym – Polska i Europa – znalazły się zagadnienia związane z polityką wewnętrzną państwa polsko-litewskiego (m.in. sejmiki, urzędy i urzędnicy) oraz jego polityką zagraniczną (poselstwa, opinie obcych dyplomatów o Rzeczpospolitej) i handlową w XVI–XVIII stuleciu. W drugim bloku – Europa i Świat – przewidziana została prezentacja referatów poświęconych stosunkom międzynarodowym w Europie oraz rywalizacji kolonialnej europejskich mocarstw od XVI do XVIII wieku. Swoje miejsce znalazły tu również kwestie odnoszące się do spraw wewnętrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki w końcu XVIII stulecia.
Harmonogram
CZWARTEK, 10 X 2019
Polska i Europa
 
• 9.30 Otwarcie konferencji
 
• 9.45 dr Andrzej K. Link-Lenczowski (UJ)
Oświecenie raz jeszcze – nadzieja czy wyzwanie?
 
• 10.00 prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (UJD)
Opinie ks. Jędrzeja Kitowicza o dyplomacji i dyplomatach
 
• 10.15 dr hab. Dariusz Rolnik (UŚ)
Sztuka „dyplomacji” i jej znaczenie w wewnętrznym życiu publicznym czasów stanisławowskich – o klienteliźmie i nieprzypadkowych karierach myśli kilka
 
• 10.30 dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK (UJK
Podstarościowie i pisarze grodzcy w świecie wielkiej i małej polityki (na przykładzie urzędników grodzkich województwa sandomierskiego w XVII wieku)
 
• 10.45 Dyskusja przy kawie
 
• 11.15 prof. dr hab. Ryszard Skowron (UŚ)
Filip II i Zygmunt III – pojednanie. Misja Francisca de Mendozy w Rzeczypospolitej w 1597 roku i jej następstwa.
 
• 11.30 prof. dr hab. Zbigniew Anusik (UŁ)
Kasztelan krakowski Jerzy książę Zbaraski wobec zagrożenia granic Rzeczypospolitej od strony Siedmiogrodu
 
• 11.45 mgr Marta Szymańska (UŚ)
Poselstwo Jana Zawadzkiego na dwory Północnej Europy w roku 1633 a geneza planów politycznych Władysława IV
 
• 12.15 mgr Tomasz Poznański (UŚ)
Bezkrólewie 1648 w relacjach habsburskiego dyplomaty Ferdynanda de Grana
 
• 12.30 Dyskusja przy kawie
 
• 13.15–14.00 Przerwa obiadowa
 
• 14.15 dr hab. Robert Kołodziej, prof. UWr (UWr)
Wpływ Jana III Sobieskiego na sejmiki ziemskie – problemy badawcze
 
• 14.30 dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (UAM)
Dyplomacja sejmikowa w czasach saskich na przykładzie wielkopolskim
 
• 14.45 dr Małgorzata Karkocha (UŁ)
Kongres pokojowy w Szystowie (1790–1791) w relacjach prasy warszawskiej
 
• 15.00 dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ (UŁ)
Polsko-mołdawski konflikt handlowy w latach 1780–1785 a polityka wewnętrzna Stanisława Augusta Poniatowskiego
 
• 15.15 Dyskusja przy kawie
 
• 15.30 dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (UJ)
Wokół misji Stanisława Chomętowskiego wojewody mazowieckiego do Porty w latach 1712–1714
 
• 15.45 dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska (UWM)
Dyplomaci brytyjscy o sytuacji wewnętrznej w Rzeczypospolitej w okresie panowania Augusta II
 
• 16.00 dr Katarzyna Kuras (UJ)
Dyplomacja Delfiny. Maria Józefa Saska wobec polityki
francuskiej w połowie XVIII w.
 
 
• 16.15 mgr Adrianna Czekalska (UŁ)
Formalny i nieformalny status sekretarza polskiego korpusu
dyplomatycznego na przykładzie misji w Kopenhadze (1792–1795)
 
• 16.30 Dyskusja przy kawie
 
• 18.00 Uroczysta kolacja (Aula im. prof. Iji Lazari-Pawłowskiej, ul. W. Lindleya 3/5)
 
PIĄTEK, 11 X 2019
Europa i Świat
 
• 10.00 Filiżanka kawy
 
• 10.15 dr hab. Filip Kubiaczyk, prof. UAM (UAM)
Andrés Laguna, prekursor nowożytnej koncepcji Europy
 
• 10.30 dr Piotr Robak (UŁ)
Rywalizacja kolonialnna mocarstw w Ameryce Północnej
w latach 1713–1739
 
• 10.45 mgr Magdalena Makówka (UŁ)
Dyplomacja brytyjska wobec hiszpańskiego zaangażowania
w tzw. wojnę o sukcesję polską w latach 1733–1735
 
• 11.00 Dyskusja przy kawie
 
• 11.30 dr Rafał Niedziela (UJ)
Upadek Choiseula (1770) w opiniach Francuzów
 
• 11.45 dr Katarzyna Stelmasiak (ASzWoj)
Rebelia Shaysa z lat 1786–1787 w opiniach Thomasa Jeffersona
i Johna Adamsa – porównanie stanowisk
 
• 12.00 dr hab. Jolanta Daszyńska, prof. UŁ (UŁ)
Rebelia Johna Friesa (1799–1800)
 
• 12.15 Dyskusja i zamknięcie konferencji
 
• 13.00 Obiad
ryc. w tle: A. Rosling, Gustav III och hans bröder angielski: King Gustav III of Sweden and his Brother, w zbiorach  Nationalmuseum w Sztokholmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *