Drodzy studenci!
Przygotowując się do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, kierowaliśmy się myślą, by w trudnym czasie zagrożenia epidemicznego zapewnić Wam możliwie największy komfort studiowania, a zarazem umożliwić, w szczególności nowo przyjętym do naszej społeczności, bezpośredni kontakt ze wspólnotą akademicką.
Niestety w związku z gwałtownym pogorszeniem się w ostatnich dniach sytuacji epidemicznej zostaliśmy zmuszeni, by podjąć decyzję, która zmienia sposób prowadzenia działalności dydaktycznej.
Prosimy, byście dokładnie zapoznali się z zarządzeniem dziekańskim, które wprowadza nowe zasady nauczania.
Najważniejsze z postanowień dotyczą tego, że:
👉 w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia na naszym Wydziale prowadzone są co do zasady zdalnie – głównie przez MS Teams i Moodle
👉 konsultacje (dyżury) dydaktyczne również odbywają się w formie zdalnej
👉 praktyki nauczycielskie ciągłe i śródroczne oraz praktyki zawodowe odbywają się na odrębnych zasadach, które określają dyrektorzy instytutów w porozumieniu z opiekunami praktyk
👉 zajęcia dla pracowników, studentów lub doktorantów z wymiany międzynarodowej, w tym zwłaszcza programu Erasmus, mogą być prowadzone w formie kontaktowej, w kilkuosobowych grupach, pod warunkiem zastosowania ścisłych rygorów sanitarnych
👉 jeśli w danych zajęciach uczestniczą, oprócz pracowników, studentów lub doktorantów z wymiany międzynarodowej, także studenci Uniwersytetu Łódzkiego, zajęcia takie muszą odbywać się w formie zdalnej
👉 Biblioteki Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ pozostają otwarte na zasadach określonych przez Kierownika Biblioteki Instytutu Historii UŁ i Koordynatora Biblioteki Humanistycznej UŁ (szczegóły zostaną podane na stronach: BIH: https://cutt.ly/Tgghhxl, BHUM: https://cutt.ly/9gghltN)
👉 dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ działa zdalnie, chyba że bieżące komunikaty wskazują odstępstwa od tej reguły (przykładem jest możliwość odbioru legitymacji – daty wskazaliśmy we wczorajszym komunikacie)
👉 praca każdego z sekretariatów ustalana jest przez dyrekcję danego instytutu – prosimy kontaktować się z poszczególnymi sekretariatami
Przypominamy, że dane kontaktowe do dziekanatu znajdziecie tutaj
Zajęcia na studiach podyplomowych oraz zajęcia dla doktorantów odbywają się na odrębnych zasadach, określonych przez kierowników studiów podyplomowych, kierowników szkół doktorskich oraz kierowników studiów doktoranckich – prosimy o kontakt z odpowiedzialnymi za dany tok studiów osobami.
Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa 😷 Spotkamy się, gdy sytuacja na to pozwoli! 😊
UWAGA: Ogłaszamy dziś wyłącznie zasady dla semestru zimowego – nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji w semestrze letnim.
Apelujemy również o przeczytanie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 174 (znajdują się tam wypunktowane zasady i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w UŁ). LINK: https://cutt.ly/vfCWXeo
Wszelkie informacje co do zasad funkcjonowania uczelni znaleźć można na stronie www.covid19.uni.lodz.pl.
Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *