Z radością informujemy o przyznanym prof. Andrzejowi Indrzejczakowi z Instytutu Filozofii UŁ grancie ERC‼️

Prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC) finansują innowacyjne i przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. To pierwsze w historii tego typu dofinansowanie dla naukowca Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie pierwszy grant ERC dla łódzkich uczelni‼️

Profesor Indrzejczak otrzymał grant European Research Council na realizację projektu: „Coming to Terms: Proof Theory Extended to Definite Descriptions and other Terms”. Do zespołu projektu wchodzą pracownicy Instytutu Filozofii: dr Nils Kurbis, dr Michał Zawidzki oraz mgr Yaroslav Petrukhin (doktorant).

Projekt przewidziany jest na 5 lat, a jego budżet wyniesie 1 629 775 EUR

Projekt poświęcony jest rozwinięciu teorii dowodu i programów dedukcji automatycznej dla formalnych teorii wykorzystujących złożone wyrażenia nazwowe jako nośnik informacji. Celem projektu jest dostosowanie narzędzi logiki formalnej do struktury języków naturalnych, w których złożone wyrażenia nazwowe, w szczególności deskrypcje określone i nieokreślone, odgrywają bardzo ważną rolę.

Miejscem realizacji projektu jest Center for the Philosophy of Nature // Centrum Filozofii Przyrody UŁ – interdyscyplinarne centrum badawcze prowadzone przez prof. Elżbietę Jung.

Gratulujemy‼️

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *