Zapraszamy na fanpage WF-H UŁ

Aktualności

Grant ERC przyznany prof. Andrzejowi Indrzejczakowi

Z radością informujemy o przyznanym prof. Andrzejowi Indrzejczakowi z Instytutu Filozofii UŁ grancie ERC Prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC) finansują innowacyjne i przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. To pierwsze w historii tego typu dofinansowanie dla Więcej…

Rekrutacja nauczycieli akademickich UŁ na Erasmus+

Trwa rekrutacja nauczycieli akademickich UŁ na wyjazdy dydaktyczne (STA) i dydaktyczno-szkoleniowe (STA+STT) w ramach programu Erasmus+ KA131 na rok 2022/23 w okresie od 03.06.2022 do 01.07.2022. Wyjazdy będę realizowane z umowy finansowej 2021-1-PL01-KA131-HED-000004621 obowiązującej na UŁ do 30.09.2023. Informacja o kwalifikacji jest podana do społeczności akademickiej na Portalu Pracownika UŁ: https://pp.uni.lodz.pl/index.php/intranet/scms/portal/page?portalId=11&pageId=398. Kwalifikacja na Wydziale Więcej…

Pogotowie Scopusowe!

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oferuje pracownikom naukowym i doktorantom UŁ wsparcie w kwestiach związanych ze wskaźnikami bibliometrycznymi, profilami autorskimi, doborem czasopisma do publikacji i analizami przygotowywanymi w oparciu o bazę SCOPUS. Porady udzielane są w trzech głównych blokach tematycznych: Profil autora w bazie Scopus: zgłaszanie Więcej…