Zapraszamy na fanpage WF-H UŁ

Aktualności

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego Więcej…

Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Informujemy, że ogłoszony został konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku. Szczegóły można znaleźć w poniższych załącznikach. Ogłoszenie o naborze Regulamin konkursu Załącznik 1 (uczelnie, instytuty) Załącznik 2 (autorzy prac) W tegorocznym Więcej…

Uruchomienie systemu OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2021.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o uruchomieniu systemu OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2021. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2020 r. Po tym terminie wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF i tym samym Więcej…

Zmiany w zasadach wyborów do Rady WF-H UŁ

Wydziałowa Komisja Wyborcza 15 czerwca 2020 r. ogłosiła wybory do Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego w grupie nauczycieli akademickich (niebędących profesorami, profesorami uczelni i doktorami habilitowanymi) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jednak w związku z ostatnią interpretacją §63 Statutu UŁ dokonaną przez Radców Prawnych UŁ w dniu 16 czerwca Więcej…