Archeologia to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Dzięki niej możemy odtworzyć przeszłość człowieka i poznać materialne przejawy oraz historyczny i kulturowy kontekst jego działalności.

Archeologia bada ludzką kulturę poprzez poznawanie jej materialnych pozostałości, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.


Czym zajmujemy się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego?

 • badaniami epok kamienia, brązu i żelaza (świat łowców i zbieraczy, pierwsze narzędzia i ozdoby, najstarsze społeczności rolnicze, megality, indoeuropejczycy, grodziska, cmentarzyska kurhanowe, pola popielnicowe, Rzymianie, Celtowie i Germanie, szlak bursztynowy, pochówki książęce)
 • średniowieczem (grody, osady, miejsca pochówku, zamki, miasta, dwory, kościoły, klasztory)
 • nowożytnością i współczesnością (ślady zbrodni totalitarnych, pamięć, współczesny krajobraz kulturowy)

Pracownicy Instytutu Archeologii UŁ prowadzą badania naukowe zarówno w Polsce jak i na świecie (m.in. w Skandynawii i Ameryce Północnej).

Współpracują z licznym gronem naukowców (m.in. z Czech, Niemiec, Francji, Korei Południowej, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych).


Jak pracuje archeolog?

Warsztat naukowy archeologii opiera się głównie na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. Badacze zdobywają nową wiedzę z zakresu innych dyscyplin pomocniczych, wykorzystując narzędzia oraz warsztat nauk przyrodniczych i ścisłych. Wachlarz umiejętności współczesnych archeologów stale się poszerza. 

Studiując archeologię, stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

Mówi się, że praca dla archeologów będzie zawsze. Wystarczy popatrzeć na liczbę inwestycji – drogowych, mieszkaniowych czy związanych z powstawaniem jakiejkolwiek infrastruktury. Za każdym razem, gdy w trakcie działań budowniczy natkną się na ślady przeszłości, powiadamiani są archeologowie, którzy przeprowadzają badania i starają się ocalić odkryte dziedzictwo. Przykładem mogą być badania archeologiczne podczas budowy autostrady A2 (czytaj więcej).

Archeologów ceni się również w zawodach nie związanych ściśle z ich wykształceniem – m.in. za umiejętność pracy w zespole oraz zdolność łączenia przyczyn ze skutkami i prognozowania.


Co robią studenci archeologii?

 • zdobywają wiedzę na temat chronologii i charakterystyki kultur archeologicznych
 • szkolą się w nieinwazyjnych oraz wykopaliskowych metodach badań terenowych i dokumentacji stanowisk archeologicznych
 • uczą się rozpoznawania zabytków (ruchomych i nieruchomych) oraz interpretacji kontekstu, w jakim zostały one znalezione
 • zgłębiają wiedzę na temat metod datowań zabytków i stanowisk archeologicznych (edukują się w specjalistycznym laboratorium datowań fizyko-chemicznych)
 • poznają metody zarządzania dziedzictwem kulturowym i systemem ochrony zabytków archeologicznych i w Polsce i na świecie
 • biorą udział w badaniach terenowych i laboratoryjnych pracowników Instytutu
 • rozwijają zainteresowania pod czujnym okiem kadry naukowej Instytutu
 • uczą się komunikatywności i sprawnej pracy w zespołach
 • rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i wyciągania wniosków z pozyskanych danych

… ale przede wszystkim czerpią ze studiów radość i satysfakcję.


Co po archeologii?

Wiemy, że ważne jest dla Was zatrudnienie po studiach. Podsuwamy więc kilka pomysłów na to, czym można się zajmować po ukończeniu archeologii:

 • praca w ekspedycjach archeologicznych oraz firmach archeologicznych
 • zatrudnienie w muzeach, instytucjach badawczych i dydaktycznych, służbach konserwatorskich
 • praca w fundacjach zajmujących się rekonstrukcją historyczną i animacją
 • stanowiska w instytucjach kultury, mediach, agencjach turystycznych i marketingowych

Ponadto nasi absolwenci są wysoko cenionymi pracownikami dużych korporacji.

Czujecie niedosyt? Zapraszamy na stronę Instytutu Archeologii UŁ, gdzie znajdziecie jeszcze więcej informacji dla kandydatów na studia (LINK).  Polecamy również zapoznać się z informatorami rekrutacyjnymi (studia I stopnia oraz studia II stopnia). Do zobaczenia!

Więcej informacji znajdziecie w portalu rekrutacyjnym i w informatorach UŁ

Link do strony Instytutu Archeologii UŁ

POWRÓT do spisu kierunków