Legitymacja studencka – wysokość opłaty, nr konta, deadline

Co zrobić, żeby mieć legitymację studencką?   Kiedy otrzymacie potwierdzenie, że zostaliście przyjęci, podejmujecie następujące działania: 👉 wpłacacie 22 zł na konto Wydziału: 43124030281111001029430975 👉 przesyłacie potwierdzenie wpłaty na adres mailowy: 📌 studia dzienne: filhistdzien@uni.lodz.pl 📌 studia zaoczne: bozena.pichola@uni.lodz.pl   Na wpłaty czekamy do 7 października.   Pytania, wątpliwości? 👉 studia dzienne, mail: filhistdzien@uni.lodz.pl, lub tel.: 42 635 61 08 👉 Więcej…

Zasady kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Ogłaszamy zasady kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, realizując Zarządzenie nr 174 JM Rektora UŁ z 18 września 2020 r. Zajęcia dydaktyczne poprowadzimy w systemie hybrydowym (mieszanym): ok. 70–85% to zajęcia realizowane zdalnie ok. 15–30% zajęć to kształcenie stacjonarne w gmachach Wydziału Plany zajęć zostaną ułożone tak, aby studenci przebywali w budynkach Wydziału jeden albo maksymalnie dwa razy w tygodniu. Plany zajęć Więcej…

Spotkanie studentów z prodziekanami

 Uwaga!   W poniedziałek, 28 września, o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się spotkanie studentów (ważne: nie dotyczy studentów I roku!) i opiekunów pierwszego roku z prodziekanami WF-H UŁ – dr. Andrzejem Kompą i prof. Markiem Genslerem.   Spotkanie ma być poświęcone omówieniu następujących kwestii: podsumowanie sesji letniej 2020 (problemy, sugestie dotyczące sesji zimowej 2021) początek nowego roku akademickiego Więcej…

„Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni / włączeni” – podsumowanie projektu

„Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/ włączeni” to nowatorski projekt edukacyjny, która przybliża zagadnienia związane z twórczością artystyczną w Łodzi niesłusznie zwanej „złym miastem”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym przedsięwzięcie kierowane przez prof. Anetę Pawłowską (Instytut Historii Sztuki UŁ). Kilka słów o samym projekcie Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z pracownikami Muzeum Miasta Łodzi oraz specjalistami z miejskich i wojewódzkich instytucji kultury, Więcej…

Informacja o zapisach na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2020/2021

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2020/2021 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w: wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki) Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej) Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów (wyjątek stanowi Akademia Więcej…

„Widmo Mahometa, cień Samuela” – recenzja

„Widmo Mahometa, cień Samuela. Cesarstwo bizantyńskie w relacji z przedstawicielami innych religii i kultur (VII–XV w.)” to zbiór tekstów poświęconych różnorodnym aspektom historii cesarstwa bizantyńskiego i jego oddziaływań na Bałkanach, a także obrazowi Mahometa w kulturze średniowiecznej – zarówno łacińskiej Europy Zachodniej, jak i Bizancjum oraz ludów słowiańskich, które znajdowały się w orbicie jego wpływów cywilizacyjnych.   Publikacja pod redakcją prof. Mirosława Leszki, Więcej…

Czym jest antropologia technologii? [WIDEO]

O antropologii technologii i ważnych zadaniach, jakie stoją przed praktykami tej subdyscypliny opowiada Ada Florentyna Pawlak, która pracuje nad doktoratem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Więcej o studiowaniu etnologii i antropologii kulturowej: Etnologia i antropologia kulturowa – opis kierunku

Kiedy narodziła się turystyka? Kto wymyślił wakacje? O podróżach turystycznych opowiada dr Joanna Orzeł

Kiedy narodziła się turystyka? Kto wymyślił wakacje? Do jakich miejsc lubili podróżować starożytni? Kiedy zaczęto zwracać większą uwagę na estetyczne walory odwiedzanych miejsc? W jakich okolicznościach zaczęto uprawiać turystykę górską? Jak kolej wpłynęła na podróżowanie w XIX wieku? O podróżach turystycznych i wypoczynkowych, czyli tych, które są nam najbliższe i które najczęściej uprawiamy, opowie w kolejnym odcinku cyklu „Podróże Więcej…