„Nieśmiertelność-mity i rzeczywistość” – spotkanie Ady Florentyny Pawlak (IEiAK) i Mateusza Łukasika (PST)

„Nieśmiertelność-mity i rzeczywistość” – to tytuł spotkania, które poprowadzili: Ada Florentyna Pawlak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego ) Mateusz Łukasiak (Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne) O długowieczności, wydłużaniu życia, starzeniu się oraz strategiach neutralizujących świadomość śmierci. O wpływie długowieczności na szereg aspektów naszego życia – ekologię, gospodarkę i politykę. O postżyciu. Niespełna 3 godziny dyskusji. Zachęcamy do obejrzenia!

Wernisaż wystawy „Łódzkie duety” w Instytucie Historii Sztuki UŁ

Już dziś odbędzie się wernisaż wystawy „Łódzkie duety” – kolejnego przedsięwzięcia artystycznego, które ma miejsce w Instytut Historii Sztuki UŁ. Wystawa ukazuje dynamiczne relacje między artystycznymi małżeństwami i uwidacznia przestrzeń, w której tworzą się nowe sensy i znaczenia. Pokazuje miejsce, gdzie następuje konfrontacja cech stylistycznych, poetyk i orientacji twórczych. Wystawa prezentuje prace czworga artystów: Elżbiety Dul-Ledwosińskiej Więcej…

Zmiany w harmonogramie uroczystych promocji habilitacyjnych i doktorskich. Zasady bezpieczeństwa

Informujemy, że aktualny harmonogram promocji dla Wydziału przedstawia się następująco: 31.05 (poniedziałek) 14.00 – 15.00 – dyscyplina archeologia i filozofia 15.00 – 16.00 – przerwa 16.00 – 17.00 – dyscyplina historia W trosce o bezpieczeństwo uczestników promocje odbędą się w uproszczonej formule (do 20 osób obecnych na sali. Promotorzy pomocniczy oraz goście zaproszeni przez uczestników nie będą mogli wziąć udziału w promocjach. Więcej…

Czym jest biofilozofia i skąd się wzięła? O publikacji dra Marcina Leszczyńskiego nt. Georges’a Canguilhema

Od początku swego istnienia filozofia była dla nas synonimem nauki, jednak współcześnie nie jesteśmy już tego tak pewni. Wedle niektórych filozofia nie musi przejmować się osiągnięciami nauki. Inni zaś nie widzą żadnego zysku z pracy filozoficznej.   Francuski myśliciel Georges Canguilhem próbował zachować sens filozofii i jednocześnie propagować odkrycia naukowe w XX-wiecznej Francji. Jego zainteresowania dotyczyły przede wszystkim Więcej…

„Losy Polaków na Wschodzie XIX-XX w. Repatriacje, przesiedlenia i osadnictwo” – nowa publikacja pod redakcją naszych historyków.

Polecamy nowości wydawnicze!   „Losy Polaków na Wschodzie XIX-XX w. Repatriacje, przesiedlenia i osadnictwo” to nowa publikacja pod redakcją naszych historyków. LINK do opisu książki   Zamieszczone w książce teksty prezentują historie tysięcy Polaków, którzy związani byli z dobrowolnym lub przymusowym pobytem w Rosji i ZSRR. Można odnaleźć tam zarysy biograficzne, analizy grup społecznych i zawodowych, rekonstrukcje miejsc czy uzupełnienia wcześniejszych badań Więcej…

Czym jest „patowolność”? O architekturze i polityce słów kilka

Historycy sztuki bacznie przyglądają się rzeczywistości, w której architektura i polityka pozostają w ścisłych związkach. Czym jest „patowolność” i dlaczego polityka mieszkaniowa oraz zagospodarowanie przestrzenne miast są niezwykle popularnymi tematami w debacie publicznej? Zachęcamy do zapoznania się z tekstem dra inż. arch. Błażeja Ciarkowskiego (Instytut Historii Sztuki UŁ). Link do tekstu fot. Bartosz Kałużny (WF-H UŁ)

Studentka historii sztuki zrealizuje dwa granty związane z fotografią

Nasza studentka z Instytut Historii Sztuki UŁ, Wanda Janakiewicz, uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach Studenckich Grantów Badawczych.   Pierwszy z nich dotyczy transformacji obrazu kobiety w polskiej fotografii po II wojnie światowej (lata 40. i 50. XX wieku).   Drugi poświęcony będzie Urszuli Czartoryskiej – teoretyczce oraz założycielce Działu Fotografii w Muzeum Sztuki w Łodzi.   Opiekunką Więcej…

Przypominamy o obowiązku zaliczenia prawa autorskiego i szkolenia BHP!

Drodzy Studenci! Przypominamy, że do końca bieżącego roku akademickiego musicie zaliczyć dwa obowiązkowe kursy: prawo autorskie i szkolenie BHP. Oba na platformie e-learningowej. Z tego obowiązku muszą wywiązać się studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/21, w tym: studenci podejmujący studia na UŁ po raz pierwszy absolwenci studiów I i II stopnia, którzy kontynuują naukę na wyższym stopniu lub kolejnym kierunku studenci Więcej…