Kryzys w Hiszpanii? – komentarz dr. Bartosza Kaczorowskiego

„Hiszpania bardzo boleśnie odczuwa skutki pandemii. Ostatnio co prawda daje się tam zauważyć pewne oznaki optymizmu, ale łącznie na koronawirusa zmarło już 25 tys. osób. Główną winę za tę tragiczną sytuację niewątpliwie ponosi lewicowy rząd Pedro Sáncheza, złożony z socjalistów PSOE i komunizującej partii Podemos” – pisze dr Bartosz Kaczorowski z Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jak rysuje się Więcej…

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości Więcej…

Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Informujemy, że ogłoszony został konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku. Szczegóły można znaleźć w poniższych załącznikach. Ogłoszenie o naborze Regulamin konkursu Załącznik 1 (uczelnie, instytuty) Załącznik 2 (autorzy prac) W tegorocznym konkursie uczelnie mogą zgłaszać rozprawy obronione w 2019 roku, dotychczas nienagradzane  w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. Rozprawy Więcej…

Studia na historii sztuki to również dzieje ubioru!

Co robią historycy sztuki badający dzieje ubioru i jakie znaczenie ma strój? Sprawę przybliża Adam Drozdowski z Instytutu Historii Sztuki UŁ. Historia ubioru to jeden z obszarów badawczych podejmowanych w Instytucie Historii Sztuki. Badania z tego zakresu koncentrują się głównie na modzie XIX i XX w. Podczas zajęć zazwyczaj zajmujemy się konkretnym obiektem, traktujemy go jak dzieło sztuki. Więcej…

Uruchomienie systemu OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2021.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o uruchomieniu systemu OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2021. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2020 r. Po tym terminie wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF i tym samym kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2021 rok, na inwestycje związane z działalnością naukową (zakup, wytworzenie lub Więcej…

Zmiany w zasadach wyborów do Rady WF-H UŁ

Wydziałowa Komisja Wyborcza 15 czerwca 2020 r. ogłosiła wybory do Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego w grupie nauczycieli akademickich (niebędących profesorami, profesorami uczelni i doktorami habilitowanymi) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jednak w związku z ostatnią interpretacją §63 Statutu UŁ dokonaną przez Radców Prawnych UŁ w dniu 16 czerwca 2020 r. konieczne jest: Przeprowadzenie dwóch odrębnych głosowańdla: pozostałych nauczycieli akademickich (tj. niezatrudnionych na stanowisku profesora, profesora uczelni Więcej…

Rozmowa z Tomaszem Materą – studentem historii i pisarzem

Dlaczego znajomość rozmaitych dziedzin życia jest istotna dla pisarzy? Co jest fascynującego w czytaniu źródeł historycznych? Jak przełożyć na praktykę umiejętności, które nabywa się na studiach humanistycznych? Nasze wątpliwości rozwiewa student historii, Tomasz Matera – pisarz i człowiek o szerokich zainteresowaniach. Polecamy lekturę wywiadu w całości!

Profesor Przemysław Waingertner o książce „Jerzy Giedroyc i Świadkowie Historii”

„Jerzy Giedroyc i Świadkowie Historii” to trzytomowa edycja korespondencji Giedroycia składająca się z listów pochodzących z zasobów Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, które nie były dotychczas publikowane. Odnaleźć w nich można wiele nieznanych, a nawet sensacyjnych informacji o działalności krajowych i emigracyjnych placówek naukowych, warunkach życia i specyfice pracy dziejopisarzy oraz świadków historii, wreszcie o kulisach wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych, których jedni i drudzy byli Więcej…

Wybory do Kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu UŁ

Informujemy, że 3 czerwca 2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza wznowiła czynności wyborcze i podjęła stosowne uchwały pozwalające przeprowadzić na naszym Wydziale wybory do Kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu UŁ. Procedury wyjaśnia list przewodni. Szczegóły dotyczące aktualnych zasad przeprowadzenia wyborów określone zostały w uchwałach i załącznikach do nich, które zamieszczamy poniżej. Uchwała WKW WF-H UŁ nr 12 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Więcej…