Fragmenty historyczne: Konstytucja kwietniowa [WIDEO]

Konstytucja kwietniowa jest najdłużej funkcjonującą polską ustawą zasadniczą. Tworzona była w kontrowersyjnych okolicznościach. Wprowadzony przez nią system władzy stał się obiektem krytyki środowisk przeciwnych piłsudczykom.   Dlaczego ustawa ta nazywana była również „Konstytucją styczniową”?   Z jakich powodów sam Piłsudski uważał, że była uchwalana „dowcipem i trikiem”   Po co dokument ten był potrzebny obozowi politycznemu, Więcej…

Naukowo o zbrodniach – konferencja

O zbrodniach, zabójstwach i samobójstwach na przestrzeni wieków dyskutować będą historycy, przedstawiciele nauk prawniczych, medycznych i psychologowie na ogólnopolskiej konferencji, która 17 maja 2019 r. odbędzie się w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.   Więcej na ten temat można znaleźć w artykule Polskiej Agencji Prasowej.

Podcast ze spotkania w Empiku nt. sztuki ulicznej

Spotkanie Uniwersytet Łódzki w Empiku. Street art | Empik Manufakturaodbyło się 28 marca 2019 r. w Empiku w Manufakturze, ale nagraliśmy z niego podcast, żebyście mogli przesłuchać w wolnej chwili 🙃 Podcast Nasza prelegentka, dr Agnieszka Gralińska-Toborek zajmuje się estetyką, pracuje w Instytut Filozofii UŁ. Miłego odsłuchu!

Przypadkowość w fizyce klasycznej i kwantowej (prof. dr hab. Marek Kuś)

W poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r., o godz. 16.30 odbędzie się wykład, który wygłosi prof. dr hab. Marek Kuś – profesor trzech uczelni (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UKSW i Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW), wybitny naukowiec zajmujący fizyką chaosu i zjawiskami nieliniowymi, informatyką kwantową czy filozoficznymi problemy związanymi z naukami ścisłymi. Na prelekcję „Przypadkowość w fizyce klasycznej i kwantowej” zapraszamy do Instytutu Filozofii UŁ. Spotkanie, Więcej…

Warsztaty dla pracowników naukowych i doktorantów planujących ubiegać się o dofinansowanie z projektów NCN

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla pracowników naukowych i doktorantów planujących ubiegać się o dofinansowanie z projektów NCN. Spotkanie poprowadzone będzie przez przedstawicieli Centrum Nauki UŁ i odbędzie się: 10 IV 2019 (środa) od godz. 10.00 w gmachu Instytutu Historii, w Sali Rady Wydziału. Celem spotkania jest dostarczenie informacji o tym, jak przygotować skuteczny wniosek i efektywnie zaplanować proces przygotowania aplikacji tak, by zwiększyć szanse na otrzymanie grantu. Więcej…

„Love, Sex + Robots. Miłość w czasach sztucznej inteligencji”. Ada Florentyna Pawlak w Empiku

Sexdroidy, cyfrowe dzieci, hologramy zmarłych, społeczne roboty opiekuńcze, awatary i asystenci głosowi – coraz doskonalsze, symulujące emocje sztuczne istoty staną się wkrótce częścią naszego życia. Czy jesteśmy gotowi na inwazję robotycznych i wirtualnych ucieleśnień? Już 16 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Empiku w Manufakurze odbędzie się spotkanie z cyklu Projekt wiedza – Uniwersytet Łódzki w Empiku – Ada Florentyna Pawlak (Instytut Etnologii Więcej…

First Colloquia Ceranea International Conference

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) UŁ zaprasza na I edycję międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej COLLOQUIA CERANEA. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2019 r. Tematyka wystąpień obejmuje różnorodne aspekty dziedzictwa historycznego obszarów, które znajdowały się pod wpływem cywilizacji grecko-rzymskiej, a następnie cesarstwa bizantyńskiego. Wystąpienia dotyczyć będą między innymi: kultury Więcej…

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 102 (2018) już dostępne!

W jakich porach roku prowadzono najczęściej działania wojenne w Polsce średniowiecznej? Jakie rudy codzienności znosiły i znoszą kobiety w izraelskiej armii? Jak wyglądało życie codzienne w garnizonie kaliskim w latach 1921–1939?   Odpowiedzi należy szukać w najnowszym numerze czasopisma naukowego UŁ „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 102 (2018). Redaktorem tomu „Oblicza wojny. W obozie i w koszarach” jest prof. Tadeusz Grabarczyk Więcej…

Podpisanie umowy patronackiej z I LO w Pabianicach

29 marca do grona szkół partnerskich WF-H UŁ dołączyło I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach. Podpisy pod umową patronacką złożyli: prodziekan WF-H UŁ ds. jakości kształcenia, dr Andrzej Kompa i dyrektor I LO, mgr Barbara Żwańska. Z ramienia WF-H UŁ osobą odpowiedzialną za wdrażanie postanowień umowy jest dr Sławomir Lucjan Szczesio. Realizację programu patronackiego ze strony I LO nadzoruje mgr Ireneusz Polit.   Uroczyste podpisanie porozumienia Więcej…

„Celebrating the philosophical and intellectual achievements of Jürgen Habermas“ – konferencja

W czerwcu bieżącego roku Jürgen Habermas kończy 90 lat. Z tej okazji na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja poświęcona jednemu z najważniejszych filozofów i intelektualistów naszych czasów. Serdecznie zapraszamy do udziału! Aktualne informacje i informacje dotyczące rejestracji znajdują się na stronie konferencji. Wśród głównych tematów, które zostaną podjęte na konferencji znajdą się następujące zagadnienia i koncepcje: • wkład Jürgena Habermasa w rozwój i transformację Więcej…