Publiczna obrona pracy doktorskiej – mgr Marcin Gawryszczak

Dziekan i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informują, że w środę, 11 lipca 2018 r., o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest mgr Marcin Gawryszczak. Tytuł Życie polityczno-społeczne Łowicza w Polsce Odrodzonej (1919-1939). Promotor prof. dr hab. Paweł Samuś, Uniwersytet Łódzki Recenzenci prof. dr hab. Wiesław Caban, Uniwersytet Jana Więcej…

Odwołane dyżury dziekańskie dra hab. Marka Genslera, prof. UŁ (25 czerwca – 3 lipca 2018 r.)

Informujemy, dyżury prodziekana WF-H UŁ ds. nauczania, dr hab. Marka Genslera, prof. UŁ, przypadające pomiędzy 25 czerwca a 3 lipca 2018 r. zostały odwołane. Sprawy studenckie w zastępstwie będą rozpatrywane przez prodziekana WF-H UŁ ds. jakości kształcenia, dr. Andrzeja Kompę, podczas dyżuru w czwartek, w godz. 12.00 – 14.30, w pokoju nr 09.

Zakończenie I edycji programu „Zdolny uczeń – świetny student”

We wtorek, 19 czerwca 2018 r., na naszym Wydziale odbyło się uroczyste spotkanie kończące I edycję programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Zebranych uczniów, nauczycieli i opiekunów naukowych powitali: prorektor UŁ, prof. dr hab. Tomasz Cieślak, dziekan WF-H UŁ, prof. dr hab. Maciej Kokoszko, oraz prodziekan ds. jakości kształcenia, dr Andrzej Kompa. Ogólnouczelniany program z finałem wydziałowym stał się okazją do prezentacji projektów przygotowanych przez Uczestników Więcej…

Doktor Kamil Piskała w Raporcie specjalnym TVN24

W najnowszym odcinku raportu specjalnego TVN24 na stulecie Niepodległości zaprezentowana została sylwetka lidera polskiego socjalizmu niepodległościowego, Ignacego Daszyńskiego. Jego postać przybliża w programie m.in. dr Kamil Piskała z Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Obowiązkowy w takim wypadku jest rzut okiem za kulisy nagrania 

Publiczna obrona pracy doktorskiej – mgr Daria Domarańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informują, że w środę,  4 lipca 2018 r., o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest mgr Daria Domarańczyk. Tytuł Początki psychologii naukowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy Królestwa Polskiego i Galicji. Promotor dr hab. Jarosław Kita, prof. Uniwersytetu Więcej…

Kupalnocka i noc świętojańska

Dobrze spaliście…? Minęła najkrótsza noc w roku (21-22 czerwca), która traktowana była przez naszych bacznie obserwujących wędrówkę słońca po niebie przodków jako moment, gdy złe moce związane z zimnem i ciemnością, a odpowiedzialne za martwotę natury, są w wyraźnej defensywie. Kupalnockę i noc świętojańską skomentował dr Damian Kasprzyk z Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Udanej lektury artykułu w Biurze Prasowym UŁ!

Wystawa „Niewypowiadalne” (Dialogi Humanistyczne)

Wystawa „Niewypowiadalne”, wydarzenie realizowane w ramach cyklu Dialogów Humanistycznych, była jednym z pierwszy efektów działań reaktywowanego koła naukowego historyków sztuki UŁ. Studentki z różnych lat miały okazję zapoznać się z organizacyjną stroną przedsięwzięcia, jak również samodzielnie opracować teoretyczne aspekty wydarzenia. To do nich należał wybór artystek, redakcja tekstów oraz zaprojektowanie katalogu. Wraz z właścicielką galerii MEOK, p. Agnieszką Kołodziejczak, Więcej…

Nabór wniosków w ramach program Działalność Upowszechniająca Naukę

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach program Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) na rok 2019. Wnioskodawca (UŁ) może złożyć nie więcej niż jeden wniosek w ramach finansowania działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku to: upowszechnianie, zadanie: „Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą Więcej…