Rusza rekrutacja!

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Łódzkim rusza w środę, 9 maja 2018 r., czyli już jutro! Zapraszamy do zapoznania się z informatorem rekrutacyjnym naszego Wydziału oraz portalem internetowej rejestracji kandydatów.

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza

Dobre wieści dla wszystkich studentów, którzy lubią uprawiać sport, chcą aktywnie spędzać wolny czas lub trenowali kiedyś wyczynowo i mają nadzieję na utrzymanie formy. Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na zajęcia sportowe w sekcjach, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Więcej na ten temat do przeczytania w artykule Biura Prasowego UŁ.

Nagroda Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów UŁ

Szanowne Studentki,  Szanowni Studenci, z przyjemnością pragnę poinformować, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  W związku z powyższym serdecznie Więcej…

Gra terenowa „Odszyfruj miasto: Łódź pod lupą (cz. 1)”.

Upubliczniamy kilka migawek z, jak pisał Johan Huizinga, „działania, przebiegającego w obrębie pewnych granic czasu, przestrzeni i sensu, w widocznym porządku, według dobrowolnie przyjętych reguł, poza sferą materialnej użyteczności czy też konieczności”, czyli gry. Gry terenowej Odszyfruj miasto: Łódź pod lupą (cz. 1). Podobno nie było łatwo, a przynajmniej tak twierdzą II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Więcej…

Prelekcja prof. Simona Webera

Wykład prof. Simona Webera (Instytut Filozofii, Uniwersytet w Bonn) pt. „The Meaning in Life – New Perspectives on an Ethical Problem” odbył się 5 kwietnia 2018 r. w Instytucie Filozofii UŁ. Prelekcja stała się przyczynkiem do refleksji na temat związków szczęścia i moralności, tworzenia i odnajdywania znaczenia w życiu oraz tarć obiektywno-subiektywnych towarzyszących tym procesom. Dyskusja po wykładzie trwała ponad godzinę, a jej echa Więcej…

Podpisanie umowy pomiędzy UŁ i WKP w Łodzi

W środę, 11 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00 w Pałacu Biedermanna została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Współpraca w dziedzinach edukacji, promocji i nauki – to tylko część obszarów, które będzie obejmować porozumienie. Podpisy pod umową złożyli Rektor UŁ, prof. Antoni Różalski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, insp. Andrzej Łapiński. Uroczystości, prowadzonej przez dra Wojciecha Marciniaka (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego), Więcej…

Konflikt asymetryczny i wojny o charakterze hybrydowym

Pełna, zdyscyplinowana sala, precyzyjne pytania i zwięzłe odpowiedzi…czyli skierowany do studentów wykład nt. konfliktu asymetrycznego i wojen o charakterze hybrydowym – istotnych wyzwań XXI wieku. We wtorek, 10 kwietnia 2018 r., w charakterze prelegenta gościł w Instytucie Historii UŁ ppłk dr Jacek Lasota, kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dziękujemy!  

Wykład dra Michała Pszczółkowskiego (ASP w Gdańsku)

W środę, 28 marca 2018 r., w Instytucie Historii UŁ odbył się wykład dra Michała Pszczółkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zeszłorocznego laureata Nagrody im. Oskara Haleckiego w konkursie „Książka Historyczna Roku” za publikację „Kresy nowoczesne. Architektura ziem wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939”. Tematem prelekcji była międzywojenna architektura Kresów Wschodnich i rola, jaką forma architektoniczna odgrywała w polityce władz tego okresu. Więcej…

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej łódzki Marzec ’68

W środę, 28 marca 2018 r., odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej sprzeciw łódzkich studentów wobec represji komunistycznej władzy. Broniąc wolności słowa i praw obywatelskich członkowie społeczności akademickiej UŁ zorganizowali w marcu 1968 roku protesty pod budynkiem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Uniwersytet Łódzki trwale upamiętnił osoby, które były ofiarami prześladowań władz PRL sprzed 50 lat. Uroczystego odsłonięcia dokonał Rektor UŁ, Więcej…

Marzec 1968 w środowisku Uniwersytetu Łódzkiego

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z kolejnego spotkania dotyczącego wydarzeń Marca ’68. W czwartek, 15 marca 2018 r., w Instytucie Filozofii UŁ odbyła się prelekcja prof. Sławomira Nowinowskiego pt. „Marzec 1968 w środowisku Uniwersytetu Łódzkiego, w świetle dokumentów”. Wykładowi towarzyszyły wypowiedzi uczestników wydarzeń marcowych oraz dyskusja, w której wzięli udział zebrani. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Łódzki.