Nowe zarządzenie Kanclerza UŁ – zmiana Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Informujemy o nowym zarządzeniu nr 89 Kanclerza UŁ z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 66 Kanclerza UŁ z dnia 27.03.2009 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Treść aktu wraz z tekstem jednolitym i załącznikami znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/9461/5/  

Zmiana daty dyżuru prodziekan WF-H UŁ ds. studiów niestacjonarnych, podyplomowych i współpracy z zagranicą, dr hab. Anety Pawłowskiej, prof. UŁ

Informujemy, że dyżur prodziekan WF-H UŁ ds. studiów niestacjonarnych, podyplomowych i współpracy z zagranicą, dr hab. Anety Pawłowskiej, prof. UŁ, odbędzie się 8 styczna 2019 r. (wtorek), w godzinach 9.00-10.00. Dyżur przypadający na 10 stycznia 2019 r. (czwartek) zostaje odwołany.