Ważne komunikaty dla studentów i doktorantów

Informujemy, że: Studenci, którzy uzyskali przesunięcie terminu składania egzaminów lub zaliczeń (od dziekana lub prorektora), ale nie zaliczyli semestru wskutek ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiczną, muszą wywiązać się z tego zobowiązania do 31 maja. LINK: https://cutt.ly/8yRPeYe Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej będą trwać nie dłużej niż do 30 czerwca – nawet, jeśli nie zostały zrealizowane w pełnym wymiarze. LINK: https://cutt.ly/LyRO5xg Legitymacje studenckie będą ważne do czasu, Więcej…

Praca zdalna do 31 maja

Informujemy, że Rektor UŁ przedłużył okres pracy zdalnej i zawieszenia działalności dydaktycznej w tradycyjnych formach do 31 maja 2020 r. W najbliższych dniach przekażemy informacje o kalendarzu akademickim i sposobie zaliczenia zajęć w letnim semestrze. Prosimy śledzić nasze komunikaty i informacje umieszczone na stronie UŁ.

Do studentów, którzy chcą zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego

Do studentów, którzy chcą zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. Prosimy, żeby skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie druku ZUS ZZA i oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu przesłali mailem na adres: anna.owczarek@uni.lodz.pl. Studenci będą zgłaszani na podstawie w ten sposób przesłanych dokumentów. W przypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia ścieżka jest dokładnie taka sama. Załączniki: oświadczenie studenta-ubezpieczenie ZZA ZWUA