Nowy regulamin pracy Uniwersytetu Łódzkiego

16 września br.  zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ został wprowadzony Regulamin pracy Uniwersytetu Łódzkiego, który wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: Pismo JM Rektora Regulamin pracy UŁ wraz z załącznikami