Przypominamy o obowiązku zaliczenia prawa autorskiego i szkolenia BHP!

Drodzy Studenci! Przypominamy, że do końca bieżącego roku akademickiego musicie zaliczyć dwa obowiązkowe kursy: prawo autorskie i szkolenie BHP. Oba na platformie e-learningowej. Z tego obowiązku muszą wywiązać się studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/21, w tym: studenci podejmujący studia na UŁ po raz pierwszy absolwenci studiów I i II stopnia, którzy kontynuują naukę na wyższym stopniu lub kolejnym kierunku studenci Więcej…

Praca dziekanatów w styczniu 2021 – harmonogram

Jak dziekanaty w styczniu 2021? Zachęcamy do zapoznania się z grafikiem  UWAGA MISH-S i okcydentalistka znajdują się poniżej sekcji z dziekanatem zajmującym się studiami doktoranckimi i niestacjonarnymi.  Studia stacjonarne   praca stacjonarna  wtorek 8.00-13.00  środa 13.00-15.00  czwartek 8.00-13.00 wizyta w dziekanacie możliwa po wcześniejszym umówieniu tel. lub e-mail  Izabela Pawełek (pokój #03, IH UŁ) (filozofia II stopień, historia sztuki, studenci programu Więcej…

Praca dziekanatów w grudniu – harmonogram

Jak pracują w grudniu dziekanaty? Zachęcamy do zapoznania się z grafikiem UWAGA MISH-S i okcydentalistka znajdują się poniżej sekcji z dziekanatem zajmującym się studiami doktoranckimi i niestacjonarnymi. Studia stacjonarne praca stacjonarna wtorek 8.00-13.00 środa 13.00-15.00 czwartek 8.00-13.00 wizyta w dziekanacie możliwa po wcześniejszym umówieniu tel. lub e-mail Izabela Pawełek (pokój #03, IH UŁ) (filozofia II stopień, historia sztuki, studenci Więcej…

Ważność legitymacji studenckich

Informujemy, że studenci, których legitymacja wymagała przedłużenia ważności 29 listopada 2020 r., nie muszą zgłaszać się do dziekanatu w tym celu. Legitymacja jest ważna jeszcze przez 60 dni od momentu, kiedy nasza Uczelnia wróci do pracy w trybie stacjonarnym. Źródło: informacja z MNiSW „Zgodnie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – Więcej…

Jak pracują w listopadzie dziekanaty?

Jak pracują w listopadzie dziekanaty? Zachęcamy do zapoznania się z grafikiem UWAGA MISH-S i okcydentalistka znajdują się poniżej sekcji z dziekanatem zajmującym się studiami doktoranckimi i niestacjonarnymi. Studia stacjonarne praca stacjonarna wtorek 8.00-13.00 środa 13.00-15.00 czwartek 8.00-13.00 wizyta w dziekanacie możliwa po wcześniejszym umówieniu tel. lub e-mail Izabela Pawełek (pokój #03, IH UŁ) (filozofia II stopień, historia sztuki, studenci Więcej…

Ubezpieczenia NNW

Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2020/2021. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi 35 zł, 50 zł lub 105 zł (w zależności od wybranego wariantu). Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2020 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest Więcej…

harmonogram podpisywania umów i odbioru legitymacji dla studentów z I i II rekrutacji (przyjętych do dnia 18.10)

Poniżej zamieszczamy harmonogram podpisywania umów i odbioru legitymacji dla studentów z I i II rekrutacji (przyjętych do dnia 18.10).   👉 wtorek (03.11.) ⌚️ godz. 9-10 wojskoznawstwo, studia 2. go stopnia ⌚️ godz. 10-11 historia, studia 2. stopnia ⌚️ godz. 11-13 historia, studia 1. stopnia   👉 środa (04.11.) ⌚️ godz. 12-13 wojskoznawstwo, studia 1. stopnia ⌚️ godz. 13-14 archeologia, studia 1. i 2. stopnia ⌚️ Więcej…