Informacje dla studentów przyjętych w rekrutacji 2018/2019

1. Wpłatę za legitymację studencką w wysokości 17 zł należy dokonać na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A.  43 1240 3028 1111 0010 2943 0975  Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ Dowód wpłaty za legitymacją należy dostarczyć w dniach 4 (wtorek) i 6 (czwartek) września w godz. 7.30-12.30 do dziekanatu Wydziału lub przesłać skan potwierdzenia wpłaty na adres: filhistdzien@uni.lodz.pl Wpłaty dokonują jedynie osoby podejmujące studia na UŁ po raz pierwszy.   2. Terminy odbioru Więcej…

Komunikat dotyczący wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2017/2018

Wnioski o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2017/2018 należy składać (trzy wnioski i jeden komplet dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć) w Dziekanacie Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 r. Przypominamy, że studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia z tytułu Stypendium Ministra, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania Więcej…

Odwołane dyżury dziekańskie dra hab. Marka Genslera, prof. UŁ (25 czerwca – 3 lipca 2018 r.)

Informujemy, dyżury prodziekana WF-H UŁ ds. nauczania, dr hab. Marka Genslera, prof. UŁ, przypadające pomiędzy 25 czerwca a 3 lipca 2018 r. zostały odwołane. Sprawy studenckie w zastępstwie będą rozpatrywane przez prodziekana WF-H UŁ ds. jakości kształcenia, dr. Andrzeja Kompę, podczas dyżuru w czwartek, w godz. 12.00 – 14.30, w pokoju nr 09.

Harmonogramy Rady Wydziału

Uprzejmie informujemy, że informacje nt. porządku spotkań Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego dostępne są w zakładce Harmonogramy Rady Wydziału, rozwijanej z głównego menu (Rada Wydziału -> Harmonogramy Rady Wydziału). Bezpośredni link do zakładki.  

Nagroda Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów UŁ

Szanowne Studentki,  Szanowni Studenci, z przyjemnością pragnę poinformować, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  W związku z powyższym serdecznie Więcej…

Publiczna obrona pracy doktorskiej – mgr Ewa Janeczek- Jabłońska

Dziekan i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informują, że w środę, 14 marca 2018 r., o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału, w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest mgr Ewa Janeczek- Jabłońska. Tytuł Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów Promotor dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ Recenzenci dr hab. Mariola Hoszowska, Więcej…

Publiczna obrona pracy doktorskiej – mgr Andrzej Hołasek

Dziekan i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informują, że w  zwartek, 15 marca 2018 r., o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest mgr Andrzej Hołasek. Tytuł Obraz życia codziennego chrześcijan na Wschodzie w świetle kościelnych źródeł normatywnych (IV-V wiek) Promotor dr hab. Teresa Wolińska, Więcej…