Warsztaty kuchni starożytnej z prof. Maciejem Kokoszką

Wydarzenia towarzyszące XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Łodzi to nie tylko prelekcje, debaty, spotkania, wernisaże, lecz również…warsztaty kulinarne! W piątek, 20 kwietnia 2018 r., prof. Maciej Kokoszko, starożytnik i bizantynolog (Katedra Historii Bizancjum UŁ), zaprosił zebranych do podjęcia wspólnych kulinarnych działań. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jaką rolę w starożytności odgrywało żywienie, jakie produkty były najczęściej używane w ówczesnej kuchni i w jaki sposób z wiedzy Więcej…

Czy portal historyczny musi epatować krwią i seksem? – warsztaty

Jak w praktyce wygląda praca w mediach historycznych? Czy można redagować treści popularyzatorskie i nie wpaść w sidła hiperrzetelności? Jak skutecznie popularyzować historię w internecie? Czy tabloidyzacja nauki jest nieunikniona? Uczestnicy warsztatów dotyczących popularyzacji historii w internecie już to wiedzą. Zajęcia poprowadziła załoga portalu historycznego Histmag (www.histmag.org). Wydarzenie odbyło się w piątek, 20 kwietnia 2018 r., w ramach XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Łodzi. Więcej…

Gra terenowa „Odszyfruj miasto: Łódź pod lupą (cz. 1)”.

Upubliczniamy kilka migawek z, jak pisał Johan Huizinga, „działania, przebiegającego w obrębie pewnych granic czasu, przestrzeni i sensu, w widocznym porządku, według dobrowolnie przyjętych reguł, poza sferą materialnej użyteczności czy też konieczności”, czyli gry. Gry terenowej Odszyfruj miasto: Łódź pod lupą (cz. 1). Podobno nie było łatwo, a przynajmniej tak twierdzą II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Więcej…

Prelekcja prof. Simona Webera

Wykład prof. Simona Webera (Instytut Filozofii, Uniwersytet w Bonn) pt. „The Meaning in Life – New Perspectives on an Ethical Problem” odbył się 5 kwietnia 2018 r. w Instytucie Filozofii UŁ. Prelekcja stała się przyczynkiem do refleksji na temat związków szczęścia i moralności, tworzenia i odnajdywania znaczenia w życiu oraz tarć obiektywno-subiektywnych towarzyszących tym procesom. Dyskusja po wykładzie trwała ponad godzinę, a jej echa Więcej…

Podpisanie umowy pomiędzy UŁ i WKP w Łodzi

W środę, 11 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00 w Pałacu Biedermanna została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Współpraca w dziedzinach edukacji, promocji i nauki – to tylko część obszarów, które będzie obejmować porozumienie. Podpisy pod umową złożyli Rektor UŁ, prof. Antoni Różalski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, insp. Andrzej Łapiński. Uroczystości, prowadzonej przez dra Wojciecha Marciniaka (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego), Więcej…

Konflikt asymetryczny i wojny o charakterze hybrydowym

Pełna, zdyscyplinowana sala, precyzyjne pytania i zwięzłe odpowiedzi…czyli skierowany do studentów wykład nt. konfliktu asymetrycznego i wojen o charakterze hybrydowym – istotnych wyzwań XXI wieku. We wtorek, 10 kwietnia 2018 r., w charakterze prelegenta gościł w Instytucie Historii UŁ ppłk dr Jacek Lasota, kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dziękujemy!  

Wykład dra Michała Pszczółkowskiego (ASP w Gdańsku)

W środę, 28 marca 2018 r., w Instytucie Historii UŁ odbył się wykład dra Michała Pszczółkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zeszłorocznego laureata Nagrody im. Oskara Haleckiego w konkursie „Książka Historyczna Roku” za publikację „Kresy nowoczesne. Architektura ziem wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939”. Tematem prelekcji była międzywojenna architektura Kresów Wschodnich i rola, jaką forma architektoniczna odgrywała w polityce władz tego okresu. Więcej…

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej łódzki Marzec ’68

W środę, 28 marca 2018 r., odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej sprzeciw łódzkich studentów wobec represji komunistycznej władzy. Broniąc wolności słowa i praw obywatelskich członkowie społeczności akademickiej UŁ zorganizowali w marcu 1968 roku protesty pod budynkiem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Uniwersytet Łódzki trwale upamiętnił osoby, które były ofiarami prześladowań władz PRL sprzed 50 lat. Uroczystego odsłonięcia dokonał Rektor UŁ, Więcej…

Marzec 1968 w środowisku Uniwersytetu Łódzkiego

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z kolejnego spotkania dotyczącego wydarzeń Marca ’68. W czwartek, 15 marca 2018 r., w Instytucie Filozofii UŁ odbyła się prelekcja prof. Sławomira Nowinowskiego pt. „Marzec 1968 w środowisku Uniwersytetu Łódzkiego, w świetle dokumentów”. Wykładowi towarzyszyły wypowiedzi uczestników wydarzeń marcowych oraz dyskusja, w której wzięli udział zebrani. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Łódzki.

Marzec ’68 – pół wieku później

12 marca 2018 r., w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi odbyła się dyskusja poświęcona wydarzeniom Marca 1968 roku. W spotkaniu wzięli udział prof. Dariusz Stola z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz prof. Krzysztof Lesiakowski i prof. Sławomir Nowinowski z Instytutu Historii WF-H UŁ. Debatę prowadził Andrzej Czyżewski. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia (fot. Katarzyna Maksimowska, archiwum Centrum Dialogu im. Marka Edelmana).