dr Andrzej Kompa

Rocznik 1980, nauczyciel akademicki od 2006 r. Bizantynista, starożytnik, genealog. Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. jakości kształcenia w kadencji 2016-2020 i 2020-2024, wcześniej pełnomocnik dziekana ds. promocji w latach 2009-2016. Sekretarz Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (polski komitet narodowy AIEB), członek-specjalista Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (od 2021), członek-założyciel Centrum Ceraneum oraz Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Senator UŁ, czł. Komisji Statutowej i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia UŁ. Kieruje zespołem nadsyłającym polską część do powszechnej bibliografii bizantynologicznej „Byzantinische Zeitschrift”. Sekretarz redakcji „Byzantina Lodziensia”, członek redakcji czasopisma „Studia Ceranea” i serii „Series Ceranea”. Współautor kilku programów studiów I i II stopnia.

Uczestnik przeszło 40 konferencji, w tym międzynarodowych kongresów bizantynologicznych w Sofii (2011) i Belgradzie (2016), kongresów mediewistycznych w Sofii (2015), Kalamazoo (2016) i Leeds (2017) i innych. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2015-2018.

Naukowo zainteresowany przede wszystkim dziejami Bizancjum między V i IX/X w., historiografią bizantyńską (w tym zwłaszcza kronikarstwem), relacjami cesarstwa bizantyńskiego z sąsiadami (Chazarowie), instytucją cesarstwa, edukacją, historią społeczną (plus gender) i dziejami intelektualnymi wschodniego Rzymu, Konstantynopolem. Bibliofil / kompulsywny nabywca książek / ofiara tsundoku.

Apologeta monarchii parlamentarnej, demokracji, tolerancji i innych niepopularnych idei. Poza Grecją, Rzymem, Bizancjum i całym europejskim Śródziemnomorzem najlepiej czuje się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, zachodniej i północnej Europie. Wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi, podróżuje i zwiedza, czyta – najchętniej reportaże i literaturę piękną skandynawską (ale nie kryminały), brytyjską, amerykańską, francuską, grecką; słucha nałogowo muzyki klasycznej, filmowej i popu.

Link do profilu na stronie Instytutu Historii UŁ