brzezinska2

dr Anna Brzezińska

Historyk historiografii, adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, członek redakcji „Historia@Teoria”, członek zespołu grantowego „Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii” (2014-2018). W 2015 r. obroniła doktorat „Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Studium postaw: J. Le Goff, J. Kłoczowski, A. Guriewicz” (promotor: prof. dr hab. R. Stobiecki). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historiografii polskiej i powszechnej XX w., historii intelektualnej, mediewistyce w interpretacjach francuskiej szkoły Annales i antropologii historycznej. Jest instruktorką harcerską, miłośniczką wędrówek górskich, ciekawej literatury faktu i niebanalnego designu. Mama dwójki dzieci. Właścicielka dwóch kotów.

Link to profilu na stronie Instytutu Historii UŁ