dr hab. Piotr Łukowski, prof UŁ

Absolwent matematyki Uniwersytetu Łódzkiego (1985). W 1993 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, zaś w 2007 stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Paradoksy. Odbył staże naukowe w Anglii (1993, Imperial College i University of Warwick), Francji (1998, 2000, Universite de Nantes), Niemczech (2011, 2012, Ruhr Universität Bochum) i Japonii (1995-1997, Japan Institute of Science and Technology JAIST). W latach 2016-2019 kierownik grantu NCN Opus pt. Epistemologiczne aspekty zastosowania implikacji treściowej jako narzędzia formalizacji wyrażeń języka naturalnego. W latach 1993-1995, równolegle do pracy na UŁ, pełnił obowiązki dyrektora handlowego i marketingu dużej firmy handlującej materiałami budowlanymi (30 sklepów i składów). W 1994, w ramach Management Netherlands Cooperative Programme (Haga-Groningen-Leeuwarden, Holandia) zdobył certyfikat specjalisty marketingu i logistyki. Swoje zainteresowanie naukowe koncentruje na logikach treści, logikach/strategiach myślenia codziennego zwłaszcza szybkiego w sensie Kahnemana i Tversky’ego, logikach dualnych, paradoksach myślenia, komunikacji w języku naturalnym, zabobonie niemonotoniczności, psychologicznych aspektach znaczenia, oddziaływaniu perswazyjnym, typach i technikach kłamania i manipulacji zwłaszcza przy użyciu mediów, przewrocie ideologicznym. Zainteresowania pozanaukowe, to przede wszystkim teatr, twórczość Woody’ego Allena, Federico Felliniego, Ingmara Bergmana i Yorgosa Lanthimosa, a także propaganda niemiecka i sowiecka.

Link do profilu na stronie Instytutu Filozofii UŁ