dr Irmina Gadowska

Absolwentka Katedry Historii Sztuki UŁ. W 2004 r. obroniła pracę doktorską poświęconą środowisku żydowskich artystów w Łodzi do 1918 r., napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. A.K. Olszewskiego. Od października 2004 r. zatrudniona w Katedrze Historii Sztuki UŁ. Prowadzi zajęcia z zakresu historii malarstwa i rzeźby XIX w., sztuki żydowskiej w Polsce oraz wykłady poświęcone związkom sztuki i mody od połowy XIX do połowy XX stulecia. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę żydowskiej sztuki sepulkralnej wobec przemian kulturowych związanych z asymilacją i akulturacją oraz zagadnienia związane z historią ubioru XIX i XX w. Jest członkiem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Od kilku lat współpracuje z Fundacją Monumentum Judaicum Lodzense, opiekującą się cmentarzem żydowskim w Łodzi. W wolnym czasie słucha muzyki, spotyka się z przyjaciółmi, lubi podróżować i zwiedzać.

Link do profilu na stronie Katedry Historii Sztuki UŁ