IMG_5559dr_web

dr Krzysztof Kędziora

Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymał na podstawie rozprawy „John Rawls – w poszukiwaniu normatywnych podstaw demokracji”. Obszar jego kompetencji i zainteresowań naukowych obejmuje filozofię praktyczną (etykę i filozofię polityczną), problem uzasadnienia, etyczne problemy technologii oraz etykę mediów. Autor artykułów naukowych. W roku 2018 ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego książka, będąca wprowadzeniem do filozofii politycznej Johna Rawsla. Obecnie pracuje nad różnymi sposobami konceptualizacji zasady uniwersalizacji w filozofii anglosaskiej (Marcus Singer, Richard M. Hare), jak i niemieckiej (Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas). Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ. Współtwórca kierunku okcydentalistyka (wraz z prof. dr. hab. Andrzejem M. Kaniowskim oraz dr. Wiolettą Kazimierską-Jerzyk). Prywatnie podróżnik, fan autorskiego kina i niepopularnej muzyki.

Link do profilu na stronie Instytutu Filozofii UŁ