slawek

dr Sławomir Lucjan Szczesio

Pracuje jako adiunkt w Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. Instytutu Historii UŁ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii dyplomacji w XX wieku oraz dziejów najnowszych Bałkanów, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Zachodu wobec dezintegracji Jugosławii. Jest sekretarzem naukowym Centrum Naukowo-Badawczego UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” oraz członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 2008–2010 był przewodniczącym Zarządu Klubu Historycznego im.gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach. W wolnym czasie lubi podróżować, jeździć na rowerze, gotować, słuchać dobrej muzyki oraz czytać książki.

Link do profilu na stronie Instytutu Historii UŁ