Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarządzenia Dziekana Wydziału Filozoficzno–Historycznego UŁ

Email Drukuj PDF

Rok 2010

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2010  z dnia 17 marca 2010 r., w sprawie powołania Koordynatora Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. Współpracy z Biznesem i Pracodawcami; mianowanie dr Pawła Filipczaka.

Rok 2011

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2011z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania dr Ewy Jagiełło na funkcję Koordynatora Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds. Współpracy z Biznesem i Pracodawcami.
 2. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania Rady Biznesu Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.
 3. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 3/2011 z dnia 5 października 2011  r. w sprawie planowanych przedsięwzięć w dziedzinie jakości kształcenia.
 4. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 4/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 5. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 5/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Rok 2012

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2012  z dnia 27 września 2012 r., w sprawie powołania Zespołu ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Wyników Egzaminów
 2. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2012 z dnia 28 września 2012  r., w sprawie regulaminu pracy Zespołu ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Wyników Egzaminów.
 3. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 3/2012 z dnia 8 października 2012 r., w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 4. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 4/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. ,w sprawie terminów przeprowadzania ankiet studenckich w zakresie programów kształcenia i ich realizacji oraz zasad i trybu analiz ich wyników

Rok 2013

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie kontynuacji pracy  Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 2. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany struktury Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 3. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 3/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany struktury Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 4. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 4/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ Zespołu do spraw Monitorowania Losów Absolwentów
 5. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 5/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu pracy Zespołu do spraw Monitorowania Losów Absolwentów
 6. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 6/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Koordynatora Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds. Współpracy z Biznesem i Pracodawcami
 7. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 7/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
 8. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 8/2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zasad działania i regulaminu pracy Zespołu ds. Promocji na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
 9. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 9/2013 z dnia 12 października 2013 r. w sprawie powołania na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ Zespołu ds. Kalkulatora ECTS
 10. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 10/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie regulaminu pracy Zespołu ds. Kalkulatora ECTS

Rok 2015

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2015 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Wyników Egzaminów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 2. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2015 z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Monitorowania Losów Absolwentów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 3. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przekształcenia Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w Komisję ds. Strategii Rozwoju Naukowego Wydziału Filozoficzno-Historycznego
 4. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Promocji Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 5. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 5/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia działań antyplagiatowych prac dyplomowych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ

Rok 2016

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
 2. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie konieczności umieszczania prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Rok 2017

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia działań antyplagiatowych prac dyplomowych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ
 2. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
 3. Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 3/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Innowacyjności na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Poprawiony: środa, 28 czerwca 2017 08:48