Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kalendarz akademicki 2013-2014

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Rektora UL nr 109 z dnia 2013-04-24 w sprawie: podziału roku akademickiego 2013/2014

W sprawie podziału roku akademickiego 2013/2014.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz § 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego Uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2013 r. do 16 lutego 2014 r.

1) Wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się najpóźniej do 30 września 2013 r.

2) Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 2 października 2013 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne).

3) Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2013 r. i trwają do 19 stycznia 2014 r.

4) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 31 października – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. - wakacje zimowe;

- od 3 lutego do 9 lutego 2014 r. - przerwa międzysemestralna.

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

a) od 20 stycznia do 2 lutego 2014 r. - zimowa sesja egzaminacyjna;

b) od 10 lutego do 16 lutego 2014 r. - zimowa sesja poprawkowa.

 

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.


II semestr (letni) trwa od 17 lutego do 30 września 2014 r.

1) Zajęcia rozpoczynają się 17 lutego i trwają do 7 czerwca 2014 r.

2) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- od 16 do 22 kwietnia - wakacje wiosenne;

- 23 maja - dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- 2 maja - dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

- 4 maja - dzień rektorski (studia niestacjonarne);

- jeden piątek w maju może zostać ogłoszony dniem rektorskim z okazji Juwenaliów.

3) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 15 czerwca 2014 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi dniami wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

4) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 9 do 29 czerwca 2014 r.

5) Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

6) Od 30 czerwca do 30 września 2014 r. trwa przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.

§ 2


Praktyki pedagogiczne ciągłe rozpoczynają się odpowiednio 17 lutego 2014 r. lub 8 września 2014 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne następuje po zakończeniu praktyk.

§ 3


1) Liczba poszczególnych dni tygodnia w I i II semestrze w roku ak. 2013/ 2014 wynosi:


w I semestrze:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

11

14

13

14

14

15

15


w II semestrze:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

15

15

15

14

13 (12)

14

13

 

2) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala terminy zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel