Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

Email Drukuj PDF

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego nr 2 z 6 marca 2017 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. odbyły się wybory do Rady Instytutu Historii UŁ w grupie studentów (protokół w załączniku).

W toku wyborów wyłoniono następujących przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu Historii UŁ w kadencji 2017-2020: Czekalska Adriann, Paulina Fronczak, Kowalski Mateusz, Jaśniewski Maciej.

Załącznik

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 30 z dnia 6 marca 2017 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. odbyły się wybory do Rady Instytutu Historii UŁ w grupie niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych (w załączniku znajduje się protokół).

W toku wyborów wyłoniono następujących członków Rady Instytutu Historii UŁ w kadencji 2017-2020: Paweł Filipczak, Ilona Florczak, Andrzej Kompa, Ewelina Kostrzewska, Joanna Maj, Wojciech Marciniak, Kirił Marinow, Magdalena Pogońska-Pol, Sławomir Szczesio, Piotr Szkutnik.

Załącznik

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego nr 1 z 24 lutego 2017 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego informuje, że wybory do Rady Instytutu Historii UŁ na kadencję 2017-2020 w grupie przedstawicieli studentów odbędą się 6 marca 2017 r. w sali Rady Wydziału o godzinie 12.30. Zgłoszenia (formularz w załączniku) należy dostarczyć sekretarzowi WKWSS lub zostawić na półce „organizacje studenckie” w portierni IH do 3 marcia 2017 r.

Załącznik

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 29 z 23 lutego 2017 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Rady Instytutu Historii UŁ na kadencję 2017-2020 w grupie niesamodzielnych pracowników naukowych odbędą się 6 marca 2017 r. w sali Rady Wydziału o godzinie 12.00. Zgłoszenia (formularz w załączniku) należy dostarczyć sekretarza WKW lub zostawić w sekretariacie IH do 3 marca 2017 r.

Załącznik

 


 

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 1, z dnia 1 marca 2016

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów na Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ można składać do WKW do 15 kwietnia 2016 r. (piątek) do godziny 13.00. Zgłoszenia przyjmują przewodnicząca i sekretarz WKW. Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku.

Załączniki

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 3

Wydziałowa Komisja Wyborcza za zgodą Biura Rektora UŁ podaje do wiadomości protokoły z wyborów elektorów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 4 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory na dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kadencję 2016-2020 odbędą się 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 5 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Rady Wydziału oraz do Senatu UŁ na kadencję 2016-2020 w grupie niesamodzielnych pracowników naukowych odbędą się 25 kwietnia 2016 r. w sali Rady Wydziału po wyborach dziekana. Zgłoszenia (formularze w załącznikach) należy dostarczyć do przewodniczącej lub sekretarza WKW (ewentualnie zostawić w dziekanacie) do 22 kwietnia 2016 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 6 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Senatu UŁ na kadencję 2016-2020 w grupie samodzielnych pracowników naukowych odbędą się 28 kwietnia 2016 r. w sali Rady Wydziału po zakończonym posiedzeniu Rady Wydziału. Zgłoszenia (formularz w załączniku) należy dostarczyć do przewodniczącej lub sekretarza WKW (ewentualnie zostawić w Dziekanacie) do 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 7 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory na prodziekanów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kadencję 2016-2020 odbędą się 11 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Rady Wydziału. Zgłoszenia (formularz w załączniku) należy dostarczyć do przewodniczącej lub sekretarza WKW (ewentualnie zostawić w Dziekanacie) do 10 maja 2016 r. do godziny 13.00.

Załącznik

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 8 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że elektorzy wybierający dziekana oraz prodziekanów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kadencję 2016-2020 będą mogli zagłosować po okazaniu WKW ważnego mandatu wyborczego. Mandaty można odbierać w dniach 11-25 kwietnia 2016 r. w dziekanacie Wydziału.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 9 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Rady Wydziału oraz do Senatu UŁ na kadencję 2016-2020 w grupie studentów i doktorantów odbędą się 14 kwietnia 2016 r. Zgodnie z przesłaną do WKW korespondencją organizatorem wyborów jest Samorząd Studentów UŁ. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów jest p. Łukasz Lisowski – przewodniczący UKW Samorządu Studentów UŁ.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 10 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Rady Wydziału w grupie osób niebędących pracownikami naukowymi i dydaktycznymi odbędą się 25 kwietnia 2016 r. w sali Rady Wydziału po wyborach dziekana. Zgłoszenia (formularz w załączniku) należy dostarczyć do przewodniczącej lub sekretarza WKW (ewentualnie zostawić w dziekanacie) do 22 kwietnia 2016 r.

Załącznik

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 11 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że spotkanie przedwyborcze z kandydatami na dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kadencję 2016-2020 odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 12 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zarejestrowała następujących kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego w kadencji 2016-2020:

  • prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jung
  • prof. dr hab. Maciej Kokoszko

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 13 z 21 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony porządek obrad zebrania wyborczego przewidzianego na dzień 25 kwietnia 2016 r. oraz wzór karty do głosowania

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 14 z 25 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyniki wyborów na dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kadencję 2016-2020. W głosowaniu wzięło udział 111 osób. Oddano 107 głosów ważnych i 4 nieważne. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów była następująca: prof. nadzw. Elżbieta Jung – 40 głosów, prof. dr hab. Maciej Kokoszko – 67 głosów.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 15 z 25 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zarejestrowała następujących kandydatów do Kolegium Dziekańskiego na kadencję 2016-2020: dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ; dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ, dr hab. Aneta Pawłowska, dr Andrzej Kompa.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 16 z 25 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydat na stanowisko prodziekana ds. nauczania dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ uzyskał przewidzianą przepisami UŁ większość poparcia elektorów studenckich i doktoranckich.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 17 z 25 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów wśród niesamodzielnych pracowników naukowych do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 weszły następujące osoby: dr Paweł Filipczak, dr Andrzej Kompa, dr Ewelina Kostrzewska, dr Karolina Kot, dr Wojciech Marciniak, dr Kirił Marinow, dr Magdalena Pogońska-Pol, dr Jerzy Sikora, mgr Sławomir Lucjan Szczesio, dr Piotr Szkutnik. Wybory uzupełniające w tej kategorii pracowniczej do Rady Wydziału odbędą się 28 kwietnia 2016 r. po Radzie Wydziału.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 18 z 25 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów wśród niesamodzielnych pracowników naukowych do Senatu UŁ na kadencję 2016-2020 przedstawicielem tej grupy pracowników w Senacie UŁ został dr Kirił Marinow.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 19 z 25 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów wśród osób, które nie są pracownikami naukowymi i dydaktycznymi do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 weszły następujące osoby: mgr Aleksander Andrzejewski, mgr Janusz Frenkel, mgr Wiesława Pierścińska, mgr Beata Promińska.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 20 z 25 kwietnia 2016 r. zmieniający treść komunikatu WKW nr 7 z 6 kwietnia 2016 r.

Wybory na prodziekanów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kadencję 2016-2020 odbędą się 28 kwietnia 2016 r. po Radzie Wydziału.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 21 z 28 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w toku wyborów w dniu 28 kwietnia 2016 r. wyłoniono następujących prodziekanów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kadencję 2016-2020: dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ; dr Andrzej Kompa; dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ; dr hab. Aneta Pawłowska.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 22 z 28 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w toku wyborów w dniu 28 kwietnia 2016 r. wyłoniono następujących przedstawicieli samodzielnych pracowników naukowych do Senatu UŁ na kadencję 2016-2020: prof. zw. dr hab. Zbigniew Anusik, prof. nadzw. dr hab. Janusz Kaczmarek.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 23 z 28 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kadencję 2016-2020 wyłoniono następujących przedstawicieli niesamodzielnych pracowników naukowych: dr Ilona Florczak, dr Irmina Gadowska, dr Paweł Grabarczyk, dr Bartosz Kaczorowski, dr Joanna Maj, dr Krzysztof Mucha, dr Katarzyna de Lazari-Radek, dr Julia Sowińska-Heim.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 24 z 28 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości protokoły z zebrań wyborczych, które odbyły się w dniach 25 kwietnia 2016 r. i 28 kwietnia 2016 r.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 25 z 11 maja 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła decyzję o przedłużeniu terminu wyborów prodziekanów oraz terminu wyborów do rad wydziałów i do Senatu UŁ do 30 maja 2016 r.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 26 z 8 czerwca 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Rady Bibliotecznej odbędą się podczas Rady Wydziału 30 czerwca 2016 r. Kandydatów (spośród samodzielnych pracowników naukowych) można zgłaszać do przewodniczącej lub sekretarza WKW do dnia 29 czerwca br.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 27 z 30 czerwca 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory przedstawiciela Wydziału do Rady Bibliotecznej odbyły się 30 czerwca 2016 r. W wyniku głosowania owym przedstawicielem został prof. zw. dr hab. Ryszard Kleszcz. Załącza się protokół z zebrania wyborczego.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 28 z 13 września 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 9 września 2016 r. dotarł do niej drogą elektroniczną skan protokołu z wyborów do Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w grupie studentów i doktorantów, które odbyły się 14 kwietnia 2016 r. Organizatorem wyborów była Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UŁ. W toku wyborów wyłoniono następujących członków Rady Wydziału: Piotr Budzyński, Adrianna Czekalska, Paulina Fronczak, Maciej Jaśniewski, Mateusz Kowalski, Kamila Miszczak, Hanna Zienkiewicz. Wydziałowa Komisja Wyborcza nie zabezpieczyła materiałów wyborczych z powodu ich niedostarczenia przez UKW SS UŁ. Wydziałowa Komisja Wyborcza oczekuje na bezzwłoczne dostarczenie oryginału protokołu z wyborów studenckich do Rady Wydziału.


 

Weź udział w Recruitment Day (14-18 marca 2016) i zdobądź płatne praktyki, staż lub pracę.

Ponad 25 firm szuka pracowników z obszaru:  finansów, księgowości, obsługi klienta, sprzedaży, IT, logistyki, przemysłu poligraficznego lub ze znajomością języków obcych.

Sprawdź się w kilku rozmowach kwalifikacyjnych jednego dnia. Droga do wymarzonego stanowiska może trwać tylko 15 minut!

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Biura Karier UŁ.

Dołącz do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1687162341558647/

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego.