Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego

Uniwersytetu Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta naukowego typu post-doc w dziedzinie filozofii.

Specjalność: realizacja badań w dziedzinie historii filozofii średniowiecznej oraz edytorstwo średniowiecznych łacińskich tekstów źródłowych

Liczba wolnych etatów: 1, umowa o pracę (pełny etat)

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Wymagane kwalifikacje:

- doktorat z zakresu filozofii (specjalność: filozofia średniowieczna);

- wyższe wykształcenie z zakresu filologii klasycznej;

- dorobek naukowy: publikacje, udział w konferencjach;

- biegła znajomość języków: polskiego, angielskiego i łacińskiego;

- udokumentowane publikacjami doświadczenie w przygotowywaniu edycji krytycznych tekstów średniowiecznych;

- doświadczenie w opracowaniu studiów doktrynalnych na temat późnośredniowiecznych komentarzy do pism Arystotelesa;

- znajomość średniowiecznej filozofii przyrody;

- znajomość oprogramowania ułatwiającego edycję tekstów (Classical Text Editor
albo podobne).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:

- kopie dyplomów;

- wykaz publikacji;

- curriculum vitae;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- potwierdzenie znajomości języka angielskiego;

- oświadczenie, że w razie zatrudnienia w Projekcie kandydat w okresie zatrudnienia
w Projekcie nie będzie pobierał innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN
ani innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.). Oświadczenia można dołączyć
do curriculum vitae.

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ komisję pod przewodnictwem kierownika Projektu. Zatrudnienie uzależnione jest od spełnienia warunków dla pracowników zatrudnianych
w projekcie NCN OPUS, określonych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu OPUS 12.

Dodatkowe informacje: Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN i UŁ. Zgłoszenie na konkurs zatytułowane OPUS12 należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 26 czerwca 2017 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach 1. etapu rekrutacji oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 7 lipca 2017 r. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.