Informacje dotyczące komisji rekrutacyjnej WF-H UŁ pojawią się wkrótce.