mgr Adam Drozdowski

Absolwent Katedry Historii Sztuki UŁ. Laureat nagrody za najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Łódzkim w 2016 r. Od 2016 r. doktorant badający zagadnienie wzornictwa łódzkich tkanin w rozprawie „Współpraca między łódzkimi zakładami włókienniczymi a Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w latach 1945-1992”, pisanej pod kierunkiem dr hab. Anety Pawłowskiej, prof. UŁ. Prowadzi zajęcia z zakresu historii mody XIX i XX w. i organizuje prace grup projektowych zajmujących się audiodeskrypcją dzieł sztuki dla osób niewidzących i z dysfunkcjami wzroku. Jego zainteresowania naukowe to międzywojenna moda kobieca, wątki emancypacyjne w modzie kobiecej XX w., związki mody i sztuki, audiodeskrypcja dzieł sztuki, historia łódzkiego środowiska modowego i wzornictwa przemysłowego w zakresie włókiennictwa. Pozostałe zainteresowania koncentrują się dotyczą twórczości Vladimira Nabokova, historii biżuterii oraz sztuka tatuażu. Jest członkiem Association of Dress Historians w Londynie. Należy również do Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.