2018
dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ
2016
dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ

2015

dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ

dr hab. Elżbieta Jung, prof. UŁ