Zapraszamy na studia NOWOCZESNE NAUCZANIE W HUMANISTYCE (studia roczne – 2 semestry; 232 godz. zajęć). Studia ruszają już w marcu 2021!

Czego dotyczą studia i jaki jest ich cel?

Studia pozwalają na rozwinięcie i doskonalenie metod, które pomagają aktywizować uczniów – zarówno w czasie zdalnego nauczania, jak i w tradycyjnej formie. Adepci studiów dowiadują się, jak w pełni wykorzystać nowoczesne narzędzia edukacyjne, aby prowadzone przez nich lekcje stały się możliwie najbardziej atrakcyjne.

Choć ukończenie studiów nie daje uprawnień do nauczania, zajęcia skutecznie doskonalą warsztat pracy nauczyciela i pozwalają na zdobycie nowych umiejętności.

Uniwersyteckie świadectwo odbycia studiów podyplomowych jest również istotne dla osób ubiegających się o awans zawodowy.

Dla nauczycieli z długoletnim stażem studia będą znakomitym uzupełnieniem dotychczasowego doświadczenia i inspiracją do wykorzystania najnowszych osiągnięć z dziedziny kreatywnej edukacji.

Nie znacie Instytutu Historii UŁ? Zapraszamy na wirtualny spacer (KLIK)!

Dla kogo przeznaczone są studia?

 • nauczyciele przedmiotów humanistycznych, szczególnie ci zainteresowani historią i wiedzą o społeczeństwie
 • bibliotekarze i edukatorzy
 • przedstawiciele innych zawodów, którzy chcą poznać nowoczesne metody pracy w obszarze edukacji i wykorzystać je w pracy zawodowej lub na potrzeby rozwoju osobistego

Kiedy ruszają studia?

EDYCJA I: marzec 2021 – luty 2022

 • I semestr – marzec–czerwiec 2021 – zajęcia w MS Teams
 • II semestr – październik 2021–luty 2022 – zajęcia w IH UŁ i w MS Teams

EDYCJA II: październik 2021 – czerwiec 2022

 • I i II semestr – zajęcia w IH UŁ i w MS Teams

Pełna lista przedmiotów prowadzonych na studiach:

 • Innowacje w dydaktyce
 • Nowoczesne nauczanie historii – zajęcia z epok z zastosowaniem wybranych metod przydatnych do pracy na zajęciach z dziećmi i młodzieżą
 • Wielkie spory w historiografii
 • Nauki pomocnicze historii w szkole
 • Media we współczesnym świecie
 • Nauczanie o fundamentach demokracji
 • Idee i doktryny we współczesnym świecie
 • Kody kultury
 • Zajęcia specjalizacyjne – tematyka wybierana przez słuchaczy
 • Seminarium dydaktyczne

Terminy zajęć w I semestrze

 • 20–21 marca 2021
 • 10–11 kwietnia 2021
 • 8– 9 maja 2021
 • 29–30 maja 2021
 • 19–20 czerwca 2021

Cena: 1400 zł/semestr

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz)
 • odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich
 • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia (pobierz)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych (pobierz).

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. 

Gdzie składamy dokumenty?

 • sekretariat Instytutu Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a, pokój 303, 90-219 Łódź
 • lub drogą mailową: sekretariatih@uni.lodz.pl