NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W DZIAŁANIU
Ucz skutecznie i twórczo. Na swoich zasadach

Kim jest nowoczesny nauczyciel?
Nowoczesny nauczyciel to przewodnik po świecie wiedzy, erudyta o szerokich zainteresowaniach realizujący swoje pasje. Przedsiębiorczy praktyk i przedstawiciel wolnego zawodu, który w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej świadomie i umiejętnie wykorzystuje posiadane atuty i umiejętności. Wychodzi poza klasycznie rozumianą edukację. Animuje kulturę i przewodzi lokalnym społecznościom. Inspiruje innych do twórczego działania.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą specjalności nauczycielskiej – kierunek historia (link).

Nowa specjalność nauczycielska na kierunku historia – studia licencjackie i magisterskie – to:

• komfort pracy
– zajęcia skumulowane w 1-2 dni robocze w tygodniu – możliwość łączenia studiów i pracy zawodowej,
– specjalistyczna pracownia dla studentów specjalizacji nauczycielskiej,
– bogate zaplecze dydaktyczne, nowoczesne oprogramowanie edukacyjne.

• atrakcyjny program studiów z użyciem nowoczesnych technologii
– e-learning i aplikacje w edukacji, praca z pakietem Adobe,
– realizacja autorskich materiałów z wykorzystaniem sprzętu rejestrującego obraz filmowy,
– innowacyjna dydaktyka i metody kreatywne: historia mówiona, techniki dramowe, debaty oksfordzkie, gry fabularne i RPG, storytelling, bazar opinii,
– kreatywne warsztaty terenowe z użyciem technik foto i wideo.

• nacisk na praktykę
– rozbudowana oferta praktyk ciągłych i śródroczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
– system tutoringowy – gwarantowana opieka nauczyciela akademickiego i szkolnego,
– zajęcia z specjalistami-praktykami z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii,
– solidne podstawy działania: organizacja pracy w szkole, podstawy prawa oświatowego.

• gwarancja skuteczności nauczania
– znajomości procesów psychologicznych – przetwarzanie informacji, rozumienie, techniki zapamiętywania,
– korzystanie z zasad i metod pedagogiki twórczości.

• świadomy rozwój zawodowy i kształcenie uniwersalnych umiejętności:
– wystąpienia publicznie,
– kierowanie zespołem,
– rozwiązywanie konfliktów,
– radzenie sobie z przeciwnościami, work-life balance, łączenie pasji z pracą.

Na specjalność nauczycielską na studiach magisterskich mogą rekrutować się jedynie osoby po studiach licencjackich ze specjalnością nauczycielską na historii.

Studia (II stopień), które umożliwiają kontynuowanie wykonywania zawodu nauczyciela obecnym posiadaczom tytułu zawodowego licencjatu.

Więcej szczegółów niebawem. Rejestracja na studia dostępna będzie w portalu rekrutacyjnym.


Projekt pn. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PNK/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN55/18-00 z dnia 12.12.2018 r.