dr Wojciech Rutkowski
dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ (professor emeritus)
prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (professor emerita)

prof. dr hab. Marian Głosek (professor emeritus)
prof. dr hab. Ilona Skupińska-Løvset (professor emerita)

Pracownia Datowania i Konserwacji Zabytków

dr Jolanta Dybała
mgr Joanna Gołębiowska
mgr Łukasz Trzciński
Zakład Antropologii Kulturowej

Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

Pracownia Antropologii Praktycznej

Etnograficzne Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej
mgr Anna Deredas
Katedra Historii Filozofii

Katedra Logiki i Metodologii Nauk
prof. dr hab. Marek Rosiak
dr hab. Janusz Ciuciura, prof. UŁ
dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
dr Dorota Rybarkiewicz
dr Nils Kürbis

Katedra Etyki

Katedra Filozofii Współczesnej
dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ
dr hab. Paweł Grabarczyk
prof. dr hab. Barbara Tuchańska (professor emerita)

Instytut Historii

Katedra Historii Bizancjum

Katedra Historii Średniowiecznej
dr hab. Tadeusz Nowak, prof. UŁ

Katedra Historii Nowożytnej
prof. dr hab. Zbigniew Anusik (kierownik)
dr Piotr Robak


Katedra Historii Polski Najnowszej
prof, dr hab. Kazimierz Badziak (professor emeritus)
prof. dr hab. Paweł Samuś (professor emeritus)

Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.


Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
prof. dr hab. Rafał Stobiecki (kierownik)
prof. dr hab. Alicja Szymczak (professor emerita)

Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej
dr Krzysztof Mucha (kierownik)
dr Marzena Iwańska

Centrum Badań Żydowskich
dr Adam Sitarek (kierownik)
dr Jacek Walicki
dr Ewa Wiatr

Archiwum Sybiraków

Instytut Historii Sztuki

Katedra Historia Architektury
dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. UŁ
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ
dr inż. arch. Błażej Ciarkowski