Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ (kierownik)
dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ
dr Aldona Andrzejewska
dr Olgierd Ławrynowicz
dr Jerzy Sikora
dr Adrianna Szczerba
mgr inż. Artur Ginter
prof. dr hab. Marian Głosek (professor emeritus)
prof. dr hab. Ilona Skupińska-Løvset (professor emerita)

Zespół Naukowy i Techniczny
mgr Aleksander Andrzejewski (kierownik)
mgr Joanna Gołębiowska
mgr Mariusz Rychter
mgr Maciej Trzciński
mgr Paweł Zawilski
Zakład Antropologii Kulturowej

Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej
dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ

Pracownia Antropologii Praktycznej

 

Katedra Historii Filozofii
dr Robert Podkoński
mgr Marcin Leszczyński

Katedra Logiki i Metodologii Nauk
dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ
dr Janusz Ciuciura
dr Dorota Rybarkiewicz

Katedra Etyki
dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. UŁ (kierownik)
dr Katarzyna de Lazari-Radek
dr Monika Mansfeld
dr Tomasz W. Michałowski

Katedra Filozofii Współczesnej
dr Paweł Grabarczyk
dr Dawid Misztal
prof. dr hab. Barbara Tuchańska (professor emerita)

Instytut Historii

Katedra Historii Bizancjum
dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ

Katedra Historii Średniowiecznej
dr hab. Tadeusz Nowak, prof. UŁ (kierownik)
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska
dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ

Katedra Historii Nowożytnej
prof. dr hab. Zbigniew Anusik (kierownik)
dr Piotr Robak

Katedra Historii Polski XIX wieku
prof. dr hab. Jarosław Kita (kierownik)
dr hab. Rafał Wiktor Kowalczyk, prof. UŁ
dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ

Katedra Historii Polski Najnowszej
prof dr hab. Kazimierz Badziak (professor emeritus)
prof. dr hab. Paweł Samuś (professor emeritus)

Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.


Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
prof. dr hab. Rafał Stobiecki (kierownik)
dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ
dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ
dr Anna Brzezińska
dr Ilona Florczak
dr Arkadiusz Rzepkowski
dr Piotr Szkutnik

Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej
dr Krzysztof Mucha (kierownik)
dr Marzena Iwańska

Centrum Badań Żydowskich
dr Adam Sitarek (kierownik)

 

Instytut Historii Sztuki

Katedra Architektury
dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. UŁ
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ