dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ
mgr Magdalena Majorek
prof. dr hab. Marian Głosek (professor emeritus)
prof. dr hab. Ilona Skupińska-Løvset (professor emerita)

Zespół Naukowy i Techniczny
mgr Aleksander Andrzejewski (kierownik)
dr Jolanta Dybała
mgr Joanna Gołębiowska
mgr Mariusz Rychter
mgr Maciej Trzciński
mgr Paweł Zawilski
Zakład Antropologii Kulturowej

Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej
dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ

Pracownia Antropologii Praktycznej

 

Katedra Historii Filozofii
dr Bartosz Żukowski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk
dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ
dr Janusz Ciuciura
dr Dorota Rybarkiewicz

Katedra Etyki
dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. UŁ (kierownik)
dr Monika Mansfeld
mgr Bartosz Pokorski
mgr Artur Starnowski

Katedra Filozofii Współczesnej
dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ
dr Paweł Grabarczyk
dr Dawid Misztal
prof. dr hab. Barbara Tuchańska (professor emerita)

Instytut Historii

Katedra Historii Bizancjum
dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ

Katedra Historii Średniowiecznej
dr hab. Tadeusz Nowak, prof. UŁ (kierownik)
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska
dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ

Katedra Historii Nowożytnej
prof. dr hab. Zbigniew Anusik (kierownik)
dr Piotr Robak


Katedra Historii Polski Najnowszej
prof dr hab. Kazimierz Badziak (professor emeritus)
prof. dr hab. Paweł Samuś (professor emeritus)

Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej
dr Krzysztof Mucha (kierownik)
dr Marzena Iwańska

Centrum Badań Żydowskich
dr Adam Sitarek (kierownik)

 

Instytut Historii Sztuki

Katedra Architektury
dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. UŁ
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ