stobiecki

prof. dr hab. Rafał Stobiecki

Jego zainteresowania naukowe historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r., teoria historiografii, miejsce historii w dyskursie publicznym. Pośród zrealizowanych grantów i stypendiów można wymienić: Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork, 2010); grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, „Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii” (w trakcie realizacji, kierownik). Prowadzi wykłady dla łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, od czasu do czasu publikuje w prasie społeczno-kulturalnej, sporadycznie bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Wolny czas przeznacza na wędkarstwo spinningowe (morza, jeziora, rzeki), zwykle w oparciu o zasadę no kill.

Link do profilu na stronie Instytutu Historii UŁ