Regulaminy praktyk zawodowych

Archeologia (I stopień)
Archeologia (II stopień)
Etnologia (I stopień)
Etnologia (II stopień)
Filozofia (II stopień)
Historia (I stopień)
Historia (II stopień)
Historia sztuki (II stopień)
Okcydentalistyka (I stopień)
Wojskoznawstwo (I stopień)
Regulaminy praktyk pedagogicznych
Historia (I stopień) – przedmiot: WOS, szkoła ponadgimnazjalna
Historia (II stopień) – przedmiot:  historia, szkoła ponadgimnazjalna
Historia (II stopień) – przedmiot: WOS, szkoła gimnazjalna
Historia (II stopień) – przedmiot: historia, szkoła gimnazjalna
Historia (II stopień) – przedmiot: pedagogika, szkoła ponadpodstawowa
Historia (I stopień), praktyki ciągłe – przedmiot: historia i społeczeństwo
Historia (I stopień), praktyki ciągłe – przedmiot: pedagogika
Historia (podyplomowe), praktyki śródroczne – przedmiot: historia
Historia (podyplomowe), praktyki śródroczne – przedmiot: WOS

Ankiety ewaluacyjne

Ankieta ewaluacyjna praktyk z pedagogiki
Ankieta ewaluacyjna praktyk z historii/WOS-u