Rekrutacja na Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie
na rok akademicki 2018/2019 zostaje zawieszona.