RELIGIOZNAWSTWO

Nowy kierunek studiów

Religioznawstwo - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Studia religioznawcze I i II stopnia to nowy, całkowicie autorski program studiów, uruchomiony decyzją Senatu UŁ na Wydziale Filozoficzno-Historycznym od roku akademickiego 2015/2016. W jego realizację i prowadzenie zajęć zaangażowani będą naukowcy reprezentujący wszystkie nauki uprawiane w ramach Wydziału i pochodzący ze wszystkich jego części – historycy, filozofowie, etnologowie i antropologowie, archeologowie, historycy sztuki. Prace nad jego przygotowaniem trwały ponad rok, a w pewnym sensie, jeśliby spojrzeć na badania naukowe wykładowców – parę dekad.

Jest wiele powodów, by w Polsce w ramach uniwersytetu kształcić ludzi obeznanych w religioznawstwie – rola religii w dyskusjach publicznych, politycznych, publicystycznych i w kulturze jest i będzie wysoka, przemiany w religijności i zjawiska takie jak sekularyzacja następują bardzo szybko, warto rozumieć i dbać o kulturowe, duchowe i materialne dziedzictwo. Dyskusja w miejsce dzisiejszych jałowych sporów musi być mądrzejsza i bardziej merytoryczna – i tu właśnie potrzebni są absolwenci studiów religioznawczych. Wiedza i umiejętności zebrane na takich studiach są poza tym potrzebne w wielu ścieżkach zawodowych – w instytucjach kultury, prasie, polityce krajowej i samorządowej, ośrodkach analitycznych, organizacjach pozarządowych. Twórcom kierunku zależało na stworzeniu programu, uczonego przez ekspertów, w atmosferze, w której czuliby się dobrze i ateiści, i agnostycy, i ludzie wierzący w Boga, a należący do różnych wyznań i religii.

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Studia religioznawcze I stopnia uczą poszczególnych dziedzin religioznawstwa (historia religii, teoria religioznawstwa, filozofia religii, psychologia/socjologia religii, sztuka religijna itd.). Ułożone są przez pryzmat chronologiczny w obrębie sześciu semestrów, i w tym czasie dostarczają podstawowej wiedzy na temat głównych religii, systemów religijnych i duchowości. Zajęciom dotyczącym historii i teologii chrześcijaństwa towarzyszą konwersatoria odnoszące się do sytuacji religijnej Polski w poszczególnych epokach oraz przedmioty przybliżające zagadnienia ważne dla poszczególnych epok. Jednocześnie w stosunkowo szerokim zakresie w program wpisane zostały zajęcia odnoszące się do judaizmu, islamu, a także agnostycyzmu i ateizmu. W podstawowym zakresie zostały także przewidziane zajęcia odnoszące się do głównych, dawnych i współczesnych niemonoteistycznych religii światowych – religii indoeuropejskich, wierzeń greckich, rzymskich i bliskowschodnich, religii Słowian, buddyzmu, hinduizmu i sikhizmu, religii i systemów religijno-filozoficznych Chin i Japonii.

PEŁNY PROGRAM STUDIÓW

SIATKA

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ (POGLĄDOWE TABLICE)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

MACIERZ KIERUNKU

STRATEGIA KIERUNKU

REGULAMIN PRAKTYK

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Oba stopnie studiów religioznawczych są zróżnicowane i ukształtowane tak, by studenci studiów II stopnia nie powielali wiedzy i umiejętności, które zyskali na studiach I stopnia. Zagadnienia i przedmioty ułożone są problemowo, obejmując najważniejsze zagadnienia dotyczące religii, wpływające na rzeczywistość obecną, przejawiające się w kulturze europejskiej, albo mające zasadnicze znaczenie w przeszłości religii. Stąd takie zajęcia jak np.: Wybrane zagadnienia chrześcijaństwa średniowiecznego, Religia indoeuropejska, Prześladowania religijne – tolerancja religijna, Religia w świecie współczesności, Islamizm i fundamentalizm islamski, Nowy ateizm i inne prądy współczesnego ateizmu, Architektura sakralna itp. Pewna część przedmiotów skupia się na praktycznych umiejętnościach, potrzebnych współczesnym humanistom: mają umożliwiać tworzenie i redakcję tekstu naukowego, uczyć lektury i analizy tekstu, przygotowywania i prezentacji wypowiedzi ustnych, tłumaczenia tekstów naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych na język polski, prowadzenia debat.

PEŁNY PROGRAM STUDIÓW

SIATKA

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ (POGLĄDOWE TABLICE)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

MACIERZ KIERUNKU

STRATEGIA KIERUNKU

REGULAMIN PRAKTYK

 W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu: andrzejkompa@uni.lodz.pl