Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2016-2020

dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ – przewodnicząca komisji
dr hab. Bożena Nowina-Sroczyńska – zastępca przewodniczącego komisji
dr Wojciech Marciniak – sekretarz komisji
dr hab. Witold Glinkowski prof. UŁ – członek komisji
dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ – członek komisji