SPECJALISTA
mgr Katarzyna Czupryniak
(kierunek: archeologia, etnologia, filozofia I stopień I rok, filozofia II stopień, wojskoznawstwo I stopień)

SPECJALISTA
mgr Małgorzata Orzechowska
(kierunek: historia, filozofia I stopień II i III rok, filozofia II stopień, wojskoznawstwo II stopień)

SAMODZIELNY REFERENT
mgr Izabela Pawełek
(kierunek: historia sztuki, studenci programu Erasmus, Mobility)
pokój: # 03
Godziny przyjęć pokoi #2 i #03
poniedziałek 11.00-16.00
wtorek 07.30- 12.30
środa 13.00- 15.00 *
czwartek 07.30-12.30
piątek 07.30-12.30
* w ostatnią środę miesiąca dziekanat jest nieczynny

SPECJALISTA
mgr Agnieszka Bartczak
(kierunki: okcydentalistyka, MISH-S, zajęcia ogólnouczelniane, sprawy nauki i współpracy z zagranicą)
pokój: # 08
Godziny przyjęć
poniedziałek 10.30-15.30
wtorek 10.30-15.30
środa 13.00-15.00
czwartek 08.30-13.30
piątek 08.30-13.30
SAMODZIELNY REFERENT
Jolanta Matczak
(sprawy nauki)
pokój: # 08
Godziny przyjęć
poniedziałek-piątek 8.30-13.30

SAMODZIELNY REFERENT
dr Dorota Dudek (zespół ds. projektów)
(sprawy finansowe, przewody habilitacyjne, granty naukowe)
pokój: # 019
STARSZY SPECJALISTA
mgr Krystyna M. Gawrońska (zespół ds. projektów)
(granty naukowe)
pokój: # 019
Godziny przyjęć
poniedziałek-piątek 9.00-14.00